Datum: 07-06-2020 - 04:58
21
jan
'16

Politiek wil meewerken aan de realisering van cameratoezicht op Gravendam.

De Ondernemers Vereniging Gravendam (OVG) heeft de gemeente gevraagd om mee te werken aan het realiseren van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op het bedrijvenpark Gravendam. Dit om het plaatsen van cameratoezicht op het gehele terrein mogelijk te maken...

De OVG heeft daarvoor de medewerking van de gemeente nodig en daarom werd dit onderwerp behandeld in de commissievergadering van Ruimte en Wonen van afgelopen woensdagavond. De gemeenteraad moet dan wel met dit voorstel instemmen, omdat men een verordening moet vaststellen waarin het cameratoezicht wordt geregeld.

Maar ook dient men een formele draagvlakmeting te organiseren en moet men een verordening opstellen, die het innen van de verplichte bijdrage van alle bedrijven op Gravendam aan de BIZ via de WOZ mogelijk moet maken. De opbrengst hiervan zal als geoormerkte subsidie aan de OVG teruggegeven worden en daarmee kunnen zij de kosten van de aanschaf en onderhoud gezamenlijk dragen.

Het bestuur van de OVG wil de camerabeveiliging met de nieuwste technieken gaan realiseren. Actieve camerabeveiliging is dé oplossing voor Gravendam gezien de grote preventieve werking die op andere bedrijventerreinen reeds doeltreffend bewezen is.

De aanschaf van camera’s en het beheer ervan wordt gedaan vanuit de op te richten BIZ-organisatie, waar de ondernemers op Gravendam lid van worden. Er zijn vooralsnog geen kosten voor de gemeente.

Op dit moment zijn van de 118 bedrijven op Gravendam maar liefst 96 lid van de OVG, maar de bijdragen aan de BIZ-organisatie zullen door alle bedrijven betaald moeten gaan worden.

Na goedkeuring van de gemeenteraad, dient volgens de wet ook nog tweederde van 50% van alle aanwezige bedrijven op het terrein voor het plan te stemmen. Het bestuur van de OVG heeft na al eerdere onderzoeken het volste vertrouwen in dat een wettelijke meerderheid voor de invoering van cameratoezicht zal stemmen.

Alle partijen in de gemeenteraad zijn in ieder geval zeer positief over de plannen van de Ondernemers Vereniging Gravendam en hopen dan ook dat een grote meerderheid van de bedrijven zal instemmen met de komst van cameratoezicht op Gravendam.