Datum: 05-12-2021 - 00:46

   

20
jan
'16

Gemeente verwerft laatste stuk grond voor aanleg fietspad Kraaierslaan.

De gemeente wil al sinds 2010 een geasfalteerd fietspad aanleggen van de Zeestraat/rand Bavo naar de Kraaierslaan en vervolgens over de hoofdweg op het Sancta Maria-terrein naar de Langevelderweg. De provincie heeft destijds hiervoor subsidie verleend. Met de meeste eigenaren...

van de voor het fietspad benodigde percelen was inmiddels in minnelijk overleg overeenstemming bereikt over de verwerving van de benodigde percelen. Met één eigenaar was dat nog niet het geval.

Om tijdig over de benodigde gronden te kunnen beschikken voor de aanleg van een fietspad, is door de gemeente een onteigeningsprocedure gestart voor het laatste perceel. Hiervoor was al een Koninklijk Besluit getekend, waarna de rechtbank uitspraak moest doen.

De gemeente heeft bekendgemaakt dat dit toch niet meer nodig is. De grond is in nader overleg met de eigenaar alsnog verworven, zodat het fietspad nog dit jaar kan worden aangelegd.

Foto's BON