Datum: 02-06-2023 - 21:04
07
jan
'16

Burgerpanel beoordeelt communicatie (6,6) en burgerparticipatie (6,1) van de gemeente.

Het digitaal burgerpanel van de gemeente Noordwijkerhout beoordeelt de communicatie van de gemeente met een 6,6. De burgerparticipatie krijgt een 6,1. Dat blijkt uit de resultaten van de vragenlijst die in oktober door het burgerpanel is ingevuld. 480 inwoners (76% van de leden...

van het burgerpanel) hebben vragen beantwoord over de huidige communicatie met en van de gemeente en over de mate waarin zij betrokken worden bij projecten en de ontwikkeling van beleid.

Burgerparticipatie kan beter
De respondenten geven aan niet altijd of niet op tijd te weten wanneer burgerparticipatie mogelijk is. Zij worden graag beter betrokken bij projecten of de ontwikkeling van beleid. Dit doen zij het liefst via een vragenlijst of een bijeenkomst. Zij willen vooral meeweten en meedenken. Meebepalen en meewerken scoren beduidend lager.

Communicatie: graag meer informatie en persoonlijke benadering

De communicatie van de gemeente is goed herkenbaar en is aantrekkelijk vormgegeven. Wel willen de respondenten meer informatie en meer ruimte om in gesprek te gaan met de gemeente.

De belangrijkste kanalen waar inwoners hun informatie willen halen zijn: de gemeentelijke website, de gemeentepagina in het Noordwijkerhouts Weekblad, de website van Blik op Noordwijkerhout en nieuwsartikelen in het Noordwijkerhouts Weekblad.

Iets meer dan een derde van de respondenten stelt voor dat de gemeente actiever wordt op sociale media en dan met name via Facebook.

Nieuw communicatiebeleid

De gemeente Noordwijkerhout heeft vlak voor de zomer 2015 een nieuw communicatiebeleidsplan vastgesteld dat meer uitgaat van omgevingsbewust werken, het gesprek aangaan met de bewoners en mensen de ruimte bieden om mee te doen.

Het onderzoek naar burgerparticipatie en communicatie geeft de gemeente meer inzicht in de beleving van de huidige communicatie en in de betrokkenheid van de inwoners. Over twee jaar wordt de meting herhaald om de effecten van het nieuwe communicatiebeleid te meten.

Digitaal burgerpanel
Het digitaal burgerpanel is een groep inwoners die zich hiervoor hebben aangemeld. Zo’n 6 keer per jaar krijgen de leden van het panel een vragenlijst gemaild die zij online kunnen invullen. De resultaten worden daarna gedeeld en betrokken bij de ontwikkeling van het beleid en bij de uitwerking van projecten.

Aanmelden voor het burgerpanel kan nog steeds via www.noordwijkerhout.nl/burgerpanel. Hier staat ook een samenvatting van de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar de burgerparticipatie en communicatie van de gemeente.