Datum: 24-09-2021 - 11:45
01
me
'12

Noordwijkerhoutse begroting op orde, geen extra lastenverhoging voor de burgers.

Noordwijkerhout heeft de zaakjes financieel op orde, dit bleek uit de voorjaarsnota die dinsdagmiddag werd gepresenteerd. De voorjaarsnota is belangrijk om in het najaar de begroting definitief vast te kunnen stellen. De meerjarenbegroting t/m 2016 is sluitend, alhoewel bij het jaar 2015.....

er nog een plooitje glad gestreken moet worden, maar volgens wethouder Knapp en het college zal dat geen problemen op gaan leveren. Men heeft ook een spaarpot van € 375.000 aangelegd voor in de nabije toekomst om eventuele verdere bezuinigingen vanuit het rijk te kunnen dekken. Het overgrote deel van de tekorten die de komende jaren eerst lieten zien, zijn weggewerkt door forse bezuinigingen. Er wordt flink bezuinigd op de bedrijfsvoering van de Gemeente zelf, namelijk € 250.000,- en er wordt stevig onderhandeld over de kosten zoals dat onlangs gebeurde met de Meerlanden bij werk wat uitbesteed wordt aan derden.

Maar ook de volgende organisaties zullen meer hun eigen broek moeten gaan ophouden, zoals de Toeristisch Platform Noordwijkerhout, het Bloemencorso en de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging. Er zal straks ook betaald moeten worden voor precariorechten, wat dit voor consequenties voor de plaatselijke ondernemers zal hebben moet nog later blijken. Maar zeker is dat de visboer en de kippenboer op de Brink, standplaatsgeld moeten gaan betalen en dat is ook wel wat eerlijker tegenover de ondernemers in het dorp.

De organisatoren van volksfeesten, zoals de Kaninefaaten, Oranjevereniging, Shantykorenfestival ect. dienen er rekening mee houden dat ze meer moeten gaan bijdragen in de kosten, bijvoorbeeld in de kosten van dranghekken en de afvoer van afval. De lasten van de burgers gaan zoals het er nu naar uitziet (afhankelijk van de eventuele verdere bezuinigingen van het rijk) alleen met een indexering omhoog, maar dit wordt pas echt duidelijk bij de begroting in het najaar van 2012.