Datum: 27-01-2021 - 17:49

03
dec
'15

Burgemeester vereerd met krijttekening kasteel Boekhorst en vergaderkamer omgedoopt tot Boekhorstzaal.

Op donderdag 3 december heeft de Stichting Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo) een krijttekening van kasteel Boekhorst aan burgemeester Goedhart van de gemeente Noordwijkerhout in bruikleen gegeven. Tegelijkertijd is vergaderkamer 1.16 omgedoopt tot Boekhorstzaal....

Burgemeester Goedhart vindt het een eer een historisch kunstwerk als deze in het gemeentehuis een plek te mogen geven. Burgemeester Goedhart en NoVaTo voorzitter Abe Bader ondertekenden beide de bruikleen-overeenkomst in de vergaderkamer met de nieuwe naam.

De krijttekening van kasteel Boekhorst is gemaakt door Roelant Roghman (1627 – 1692) en is voor onbepaalde tijd in bruikleen aan de gemeente Noordwijkerhout gegeven. NoVaTo fungeert als tussenpersoon tussen de gemeente Noordwijkerhout en de eigenaar van de tekening, dhr. K. den Elzen, die de krijttekening overhandigde aan burgemeester Goedhart.

Voor meer informatie over de geschiedenis van Kasteel Boekhorst, klik hier.

Foto's BON.