Datum: 07-08-2020 - 14:53
03
dec
'15

Meerderheid fracties zien het liefst De Schelft en het zwembad op de huidige plaats.

In de commissievergadering van woensdag 2 december kreeg het onderwerp 'de toekomst van sportpark De Boekhorst en De Schelft' een vervolg. Het college vroeg aan de fracties om het kader aan te geven waarmee zij plannen kunnen gaan ontwikkelen met betrekking...

tot een nieuwe invulling van sportpark De Boekhorst en wat men in de nabije toekomst met het zwembad en de sporthal van De Schelft wil. Het onderzoek wat onlangs werd gepresenteerd gaf daarbij een flinke (financiële) steun in de rug bij het vormen van een mening.

Naar voren kwam dat de meeste fracties niet zoveel heil zien in een eerder voorgestelde verhuizing van De Schelft naar sportpark De Boekhorst, om daar alle sporten op één plek te concentreren.

De grootste bezwaren waren dat de toch al beperkte ruimte op het sportpark dan totaal geen ruimte meer geeft voor VVSB of TV De Boekhorst om verder te kunnen groeien, zoals deze twee verenigingen verwachten voor de toekomst. Maar ook het toenemende verkeer met nog meer verenigingen op het sportpark en de nu al grote parkeerdruk in deze wijk vond men niet wenselijk.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de Schelft nog in redelijke staat van onderhoud is en dat daar zeker tot 2023 niet zo veel onderhoudsgeld naar toe hoeft en dus nieuwbouw ook niet noodzakelijk is. Na 2023, als er echt iets moet gebeuren, zien de meeste partijen meer in een renovatie van de sporthal en het zwembad dan een veel duurdere nieuwbouw.

Het CDA ziet met de hoge kosten van het in stand houden van een zwembad en met twee mooie zwembaden in Noordwijk en Lisse, geen toekomst meer voor een zwembad in ons dorp. De andere partijen willen het zwembad graag behouden, maar om de kosten te drukken mag het recreatieve deel er wel vanaf en gaat men dan liever voor een instructiebad. De meeste partijen willen graag dat de Noordwijkerhoutse kinderen gewoon in ons dorp moeten kunnen leren zwemmen en dat ook de zwemverenigingen een onderkomen hebben in Noordwijkerhout.

Na alles aangehoord te hebben gaf Wethouder Knapp aan dat het college nu alle meningen en suggesties de komende weken gaat uitwerken. Dit alles komt dan, met de daarbij behorende kosten, in een plan van aanpak dat begin volgend jaar gepresenteerd gaat worden. Als de plannen bekend zijn dan kunnen ook zaken zoals parkeren, verkeersveiligheid en bereikbaarheid verder ter hand worden genomen.

Foto BON.