Datum: 02-10-2022 - 07:44
03
dec
'15

Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten op terrein Hoogheemraadschap Schippersvaartweg.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen op woensdagavond gaf wethouder Knapp bij de mededelingen aan dat de gemeente bezig is, in het kader van de handhaving, om uitvoering te geven aan de ontruiming van het motel op vakantiepark Sollasi. De gemeente is daarom...

voornemens om medewerking te verlenen aan een tijdelijke vergunning, om het terrein van de voormalige afvalwaterzuivering aan de Schippersvaartweg in te gaan richten als huisvesting van arbeidsmigranten van en door een Noordwijkerhouts uitzendbureau.

De onderhandelingen daarover met de eigenaar Hoogheemraadschap zijn nagenoeg afgerond, aldus de wethouder. Het gebouw wat mogelijk geplaatst gaat worden is mobiel verplaatsbaar en is hiervoor tijdelijk in gebruik geweest bij een zorginstelling. Het aantal arbeidsmigranten wat er gebruik van gaat maken is nog niet bekend.

Het zou om een vergunning gaan van maximaal 5 jaar totdat er een officiële huisvesting voor de arbeidsmigranten mogelijk is, hiervoor zijn al eerder plannen gemaakt voor een bewoning aan de Molenweg maar dat is nog niet tot stand gekomen. Zodra de onderhandelingen zijn afgerond wordt het plan gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Foto BON