Datum: 04-04-2020 - 11:14
  
Update: 30-3-2020.

Hoe ist? Ja bèst! '1 minuut'.

Dorpsgenoot 'Ruud' schrijft met regelmaat een column op BON met 'Een blik met een knipoog op het dagelijkse leven in Noordwijkerhout'. De al eerder verschenen columns kunt u teruglezen aan de linkerkant van het scherm bij uitgelicht. Vandaag weer een nieuwe: Hoe ist? Ja bèst!....

Hoe ist? Ja bèst! Een blik met een knipoog op het dagelijkse leven in Noordwijkerhout!

Hoe ist? Ja bèst!  '1 Minuut'.
We zijn een nijver dorpje. We organiseren festiviteiten als geen ander en laten geen gelegenheid onbenut om dit gezamenlijk te beleven. Vele vrijwilligers in allerlei comite’s organiseren evenementen die vredig en vooral feestelijk worden gevierd.

Denk alleen maar aan de afgelopen weken. De verkiezingen van alle prinsenparen, de intocht van Sinterklaas met z’n zwarte pieten en nog vele andere aktiviteiten. En dan heb ik het nog niet eens over alle aantrekkelijkheden die er in de zomer plaatsvinden. Kortom, er is altijd wel een vrolijk gebeuren op het schamele aantal vierkante kilometers dat Noordwijkerhout heet.

Je kunt je dan ook haast niet voorstellen dat dit ooit zou veranderen. Toch zijn er op deze wereld mensen die heel andere aktiviteiten verzinnen. Aktiviteiten waarvan het enige doel is om angst en verderf te zaaien. Waar onschuldige mensen geslachtofferd worden en waar haat de enige en belangrijkste drijfveer is. Waar verdeeldheid ontstaat en waar vooral leven in vrede geen optie is.

Ik maak me niet langer druk of een zwarte piet echt zwart moet zijn of dat de baard van Sinterklaas gelijmd is of met elastiek vast zit. Het kan me niet meer schelen hoeveel botox er in de lippen van Yolanthe is gespoten of waar onze BN’ers waren op vrijdagavond 13 november 2015. Sterker nog, het interesseert me niet en ik wil er nooit meer iets over horen.

Wij zijn een gemeenschap die geeft om onze medemensen. Die hard werkt, plezier maakt en een groot hart heeft. Die stilstaat bij het wel een wee van anderen, die in vrede en saamhorigheid wil leven en een voorbeeld wil zijn voor iedereen.  Wij zijn Noordwijkerhouters die trots en zonder angst ons vrolijk en vreedzaam leven willen leiden.

Zij die dood, angst en verderf hebben gezaaid en allen die hen daarin steunden waren niet bang om te sterven. Wij zijn vooral niet bang om te leven en laat dat een duidelijke boodschap zijn.

Hoe is het? Ja bést, want ik hou van elke minuut van het leven!

RUUD