Datum: 02-06-2023 - 20:38
01
okt
'15

Daan reikt zelf de eerste 'Daan de Ridder-bokaal' uit.

Het bestuur van Shantykoor 't Bollenhart heeft onlangs een bokaal in het leven geroepen. Deze bokaal wil men gaan uitreiken of toewijzen aan een persoon, activiteit of evenement, die een 'in het oog springende' bijdrage heeft geleverd aan een succesvol Bollenhart-jaar...

Maar de bokaal die als wisselbokaal door het leven zal gaan, moest natuurlijk nog wel een naam krijgen.

Het bestuur kent een man binnen de vereniging die voor hun van grote waarde is. Niet door zijn zangkwaliteiten, ofschoon hij wel regelmatig kritiek heeft op hun snelheid van zingen of op hun toonhoogtes, maar hij is toch wel een beetje het gezicht van het koor. Hij geniet ook veel bekendheid in ons dorp en zelfs in de regio.

Hij is ook met afstand het meest gefotografeerde lid (ook met bekende Nederlanders) van het shantykoor en hij krijgt ook met afstand de meeste vrouwelijke aandacht van allemaal. De penningmeester is heel blij met deze man (verkoop van de CD's) en eigenlijk is iedereen blij met hem bij het Bollenhart.

Het bestuur stelde dan ook in de ledenvergadering voor, om de jaarlijkse wisselbokaal als naam te geven de 'Daan de Ridder-bokaal'. Natuurlijk werd dit voorstel met algemene stemmen aangenomen. Daan zal dan ook voortaan samen met het bestuur gaan uitmaken wie of wat de winnaar zal worden van deze wisselbokaal.

Het bestuur had ook gemeend om de eerste 'Daan de Ridder-bokaal' door iemand uit te laten reiken aan Daan, voordat hij hem zelf kon gaan uitreiken aan de eerste winnaar. De regionaal bekende zanger en vriend van Daan, Paul Sellers, was gevraagd om de wisselbeker aan Daan te overhandigen en dat deed hij heel graag.

Na de overhandiging en natuurlijk het maken de foto's maakte het bestuur de winnaar bekend van de eerste 'Daan de Ridder-bokaal'. Dit jaar is de wisselbokaal gegaan de commissie van het FHS-Shantykoorfestival, zij hebben ook in het 2e jaar van hun organisatie opnieuw een fantastische prestatie geleverd.

In financieel en organisatorisch opzicht, met een prima keuze aan koren en als afsluiting het optreden van Ancora, hebben zij het evenement in Noordwijkerhout geweldig neergezet.

Daan en Paul overhandigden samen de wisselbokaal (en een beker om te houden) en de bloemen aan Willem Geerlings (voorzitter), Hen Heemskerk, Chris Tetteroo, Leo Teeuwen en Henny van Schooten van de commissie FHS-Shantykoorfestival.

Ook nu weer wilde Daan graag op de foto met de winnaars en kreeg Paul Sellers een mooi bosje bloemen en gaf Daan zijn bosje weg aan zijn moeder. Met het in het leven roepen van de 'Daan de Ridder-bokaal' is er weer een nieuwe traditie geboren.

Foto's BON