Datum: 16-08-2022 - 05:26
25
sep
'15

College ziet (oud) Munnekeweij als serieuze mogelijkheid voor opvang vluchtelingen.

In de laatste commissievergadering van BAM kwam het onderwerp over de opvang van vluchtelingen al ter sprake. Het college van B & W Noordwijkerhout had een brief gekregen namens het VNG en de COA, met het verzoek aan alle gemeenten om ook een steentje bij...

te dragen in de acute problematiek voor de stroom aan vluchtelingen. Er zijn drie opties gesteld in de brief: het huisvesten als onmiddellijke noodopvang (3 tot 6 maanden met 300 tot 600 plaatsen) of als tijdelijke opvang (1 tot 2 jaar 300 tot 800 of soms zelfs meer plaatsen) of de vestiging van een asielzoekerscentrum met een capaciteit van minimaal 600 tot wel 1500 plaatsen.

Het college had aan alle fracties een brief gestuurd met het standpunt van het college hierin en hoe men dacht daarmee om te gaan. Maar dit vonden de meeste fracties toen niet voldoende en stuurde het college met huiswerk terug. Gezien de acute situatie werd er gelijk een nieuwe extra vergadering uitgeschreven en dat werd donderdagavond 24 september.

Voor het spreekrecht hadden twee Noordwijkerhoutse dames zich gemeld en zij hielden een 'uit het hart' pleidooi om het college en de fracties te bewegen om als Noordwijkerhout vluchtelingen op te nemen in onze gemeenschap.

In de ingelaste vergadering gaf het college nog een korte uitleg bij de brief die men opnieuw aan de raad had gestuurd, het college had een aantal mogelijkheden serieus waren onderzocht. De burgemeester gaf aan dat er in de gemeente geen gebouw of grond direct beschikbaar was om voor het gevraagde aantal plaatsen (minimaal 200) een acute noodopvang te kunnen zorgen.

Wel heeft men nu de locatie van (oud) Munnekeweij aan de Schippersvaartweg als een concrete locatie voor de opvang van vluchtelingen bestempeld. Er zit nog wel een optie op van Hoogwaak uit Noordwijk maar de burgemeester achtte de kans klein dat er van de optie nog gebruik gemaakt zal worden.

In het gebouw van (oud) Munnekeweij zouden dan na een korte verbouwing 60 personen in gehuisvest kunnen worden. Wel had het college het idee om er dan ook een gedeelte Noordwijkerhoutse starters in te huisvesten, ook onder deze groep is de woningnood hoog en zo kun je draagvlak creëren onder de Noordwijkerhoutse bevolking en het proces van integratie wellicht zo te kunnen bevorderen. De mogelijkheden hiervoor worden op dit moment gezamenlijk met Woningstichting Padua onderzocht.

Het college maar ook ander gemeenten in de Bollenstreek willen zich voornamelijk richten op de statushouders (met een verblijfsvergunning) om zo versneld de doorstroming vanuit de asielzoekerscentrums te bevorderen. Want ook bij de buren om ons dorp heen ziet men weinig mogelijkheden om acuut veel vluchtelingen te kunnen plaatsen.

Mocht de locatie van de Munnekeweij toch niet op korte termijn vrijkomen dan verplicht het college zichzelf om op zoek te gaan naar alternatieven, alhoewel men daar nu ook al mee bezig is, aldus de burgemeester. Het college is in overleg met o.a. stichting vluchtelingenwerk om alles in goed banen te kunnen leiden.

Aan het eind van de discussie was iedereen blij met de toezegging van het college om meer te doen, maar men zou in meerderheid nog steeds graag zien dat het college met nog meer alternatieven gaat komen. U kunt de hele discussie nogmaals beluisteren via de webcast, klik hier.