Datum: 02-10-2023 - 00:45
28
aug
'15

Gemeente geeft geen toestemming meer voor luchtkussenfestival in tuin van de Witte Kerk.

Afgelopen weken kwamen er verschillende berichten bij de redactie binnen over het gebruik bij evenementen door verenigingen/organisaties van de tuin van de Witte Kerk. Deze week kwam het bericht dat het luchtkussenfestival op de donderdag van de kermis na een paar jaar,..

nu niet meer mag plaatsvinden in de tuin van de Witte Kerk. Aangezien er buiten het muurtje op straat geen ruimte is voor de grote luchtkussens, heeft de organisatie besloten om het festival af te lasten (staat nog wel in de activiteitenlijst van de Oranjevereniging). Onlangs heeft het FHS-Shantkoorfestival nog wel toestemming gekregen om het podium te plaatsen in de tuin.

Reactie gemeente:
Navraag bij de gemeente over het niet meer toestaan van het evenement, leert dat men graag ziet dat het 'hof van de Witte Kerk' in goede staat blijft. Er is volgens de gemeente gebleken dat een aantal evenementen die werden georganiseerd in het hof belastend waren voor de grasmat en de perken.

Na overleg van de gemeente met de Stichting 'Vrienden van de Witte Kerk' heeft men daarom besloten om voorlopig terughoudend te zijn in het toestaan van evenementen in de tuin.

De gemeente geeft ook aan dat in het voorjaar van 2016 er een centrumvisie gepresenteerd zal worden aan de gemeenteraad. In dit plan zal het college haar wensen o.a. met betrekking tot het gebruik van het 'hof van de Witte Kerk' kenbaar maken.

Reactie Stichting 'Vrienden van de Witte Kerk':
Voorzitter Jos van den Burg van de Stichting 'Vrienden van de Witte Kerk' geeft aan dat men (en volgens de voorzitter ook de Kerkenraad) niet tegen evenementen is, maar men had aangegeven dat er na één van de evenementen rommel was achtergebleven in de tuin en of de gemeente daar een oogje op wilde houden omdat de tuin eigendom is van de gemeente.

Stichting 'Vrienden van de Witte Kerk' is ook van mening, en heeft dat ook aangegeven aan de gemeente, dat de tuin door de gemeente als eigenaar in hun ogen niet goed onderhouden wordt en de evenementen daar niet echt afbreuk meer aan doen.

Foto PR.