Datum: 06-07-2022 - 12:06
28
me
'15

Eigenaren Bavo-terrein willen helemaal geen sportpark op hun grond.

Onlangs werden Jaap De Moor (NZLokaal) en Jos Beugelsdijk (CDA) geïnterviewd in het tv-programma 'Stuur vd Bollenstreek' van BO. Hierbij kwam naar buiten dat de fracties een gesprek hadden gehad met de grondeigenaren van het BAVO-terrein, Rivierduinen en Parnassia Groep...

Tijdens dat gesprek zou naar voren zijn gekomen dat de grondeigenaren niet geheel afwijzend staan tegen een eventuele ruil van nieuw te bouwen woningen van het BAVO-terrein, naar sportcomplex de Boekhorst en het verplaatsen van het sportcomplex naar het Bavo-terrein.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond werd een brief van 21 mei aangehaald die naar de gemeente gestuurd was door de Rivierduinen/Parnassia.

In deze brief werd duidelijk gemaakt dat de eigenaren van het Bavo-terrein helemaal geen sportpark op hun grond willen en daar ook niet over willen onderhandelen.

De inhoud van deze brief geeft aan dat de eigenaren wellicht van gedachte zijn veranderd of dat de heren De Moor en Beugelsdijk destijds hun gesprek met deze eigenaren anders hebben geïnterpreteerd.

Tevens werd medegedeeld dat er op 17 juni een ingelaste vergadering van de commissie Ruimte en Wonen wordt gehouden.

Deze vergadering komt helemaal in het teken te staan van de gevraagde onderzoeken en de mogelijke plannen met betrekking tot sportpark De Boekhorst en de daarbij betrokken sporthal De Schelft.

De hier boven aangehaalde brief zal ook op deze avond meegenomen worden.