Datum: 26-10-2021 - 23:31
12
feb
'15

Gemeente start onderzoek illegaal gebruik gemeentegrond.

De gemeente gaat een onderzoek starten naar het illegaal gebruik van gemeentegrond door inwoners of bedrijven. Aanleiding om een onderzoek te laten doen is het feit, dat door de gemeente meermalen is geconstateerd dat er gemeentegrond privé wordt gebruikt. Hierdoor is deze...

 

openbare grond niet meer openbaar toegankelijk. Het illegaal gebruik van gemeentegrond zal worden geïnventariseerd door het kadaster. Aan de hand van deze inventarisatie gaat de gemeente beoordelen, welke vervolgstappen er genomen moeten worden om het illegaal gebruik te beëindigen.

Het is de eerste keer dat dit onderzoek in onze gemeente plaatsvindt. De kosten van het onderzoek ad € 10.900 zullen gedekt worden uit de reserve Bouwgrondexploitaties en wordt meegenomen in de Voorjaarsnota 2015.