Datum: 06-10-2022 - 17:00
25
jan
'15

Koninklijke onderscheidingen voor Joke Hulsbosch-van Gijlswijk en Marie Anne Op den Kelder-Kasbergen. (41 foto's)

Op zondag 25 januari vond er om 10.00 uur in de St. Victorkerk een feestelijke kerkdienst plaats ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het Mannakoor, maar ook als afscheid van Joke Hulsbosch-van Gijlswijk en Marie Anne Op den Kelder-Kasbergen de dirigente van het koor...

Na de dienst nam burgemeester Goedhart voor een volle Victorkerk het woord en richtte dat met name tot de twee dames die na 30 jaar met pijn in het hart afscheid nemen van het Mannakoor. De burgemeester vond het een eer zei hij, om deze twee 'bezige bijtjes' een Koninklijke onderscheiding uit te mogen reiken, voor het vele vrijwilligerswerk wat ze voor de Noordwijkerhoutse samenleving hebben gedaan..

Burgemeester Goedhart reikt de eerste onderscheiding uit aan mevrouw Joke Hulsbosch-van Gijlswijk (55 jaar).
Joke Hulsbosch, oproepkracht bij de Munnekeweij, is sinds 1975 vrijwillig actief voor de St. Victorkerk. Sinds 1971 zingt zij al in verschillende kerkkoren. Vanaf 1975 nam zij 10 jaar lang het voortouw in de tekstgroep. De tekstgroep hield zich bezig met de invulling van kerkdiensten die begeleid werden door het Jongerenkoor.

Vanaf 1985 is zij, nu al gedurende 30 jaar, de drijvende kracht van de tekstgroep van het Mannakoor. Sinds 1995 is zij o.a. lector tijdens vieringen in de kerk en organisator. Ook was zij sinds dat jaar lid van de vormselwerkgroep en begeleidde zij jaarlijks de kinderen naar de Vuurdoop in Rotterdam ter voorbereiding op het vormsel.

Ook verzorgde zij maandelijks een avond voor jongeren die hun H. Vormsel hadden gedaan. Vanaf de start in 2009 tot nu toe maakt zij tevens deel uit van de pastoraatgroep.  

Naast de vele kerkelijke activiteiten was mevrouw Hulsbosch voor basisschool ’t Mossenest en voor de St. Victorschool lid van de ouderverenigingen. Bij de fusie in 2001 tussen beide scholen heeft zij een actieve rol gespeeld.

Zij was er secretaris en was actief betrokken bij veel activiteiten op school. Zij was de contactpersoon tussen de school en de kerk, bij de Eerste H. Communie en het H. Vormsel.

Sinds 1999 is zij vrijwilligster/gastvrouw voor De Zonnebloem, afdeling Noordwijkerhout en sinds 2006 ook lid van het bestuur.

Vanaf 2008 tot heden is zij mantelzorger voor haar familie. Vanaf 2014 is zij vrijwilligster bij Verzorgingshuis De Munnekeweij.

Mevrouw Hulsbosch-Van Gijlswijk wordt gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Zij wordt, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van haar activiteiten, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De tweede onderscheiding wordt uitgereikt aan mevrouw Marie Anne Op den Kelder-Kasbergen (65 jaar).
Mevrouw Op den Kelder is tot haar vervroegde pensionering werkzaam geweest in het basisonderwijs op de St. Victorschool. Zij werd als leerkracht en vertrouwenspersoon, voor kind, ouder, leerkracht of ander persoon, zeer gewaardeerd. Zij heeft zich enorm ingezet en altijd naar een oplossing gezocht voor problemen, veelal moest dat buiten arbeidstijd.

Zij heeft zich daarnaast vrijwillig ingezet als dirigent en pianist. In 1964 begon zij als dirigent en pianist van het kinderkoor De Wielewaaltjes van de Franciscus Parochie in de gemeente Oudewater. Naast het kerkelijk repertoire studeerde zij jaarlijks een operette in met dit koor. Ook was zij de vervangend dirigent van het herenkoor.

Van 1974 tot 1985 was zij medeoprichtster en dirigent van het Jongerenkoor van de St. Victorkerk in Noordwijkerhout. Onder haar leiding werd het koor zeer groot, zo groot dat het gesplitst moest worden en zo ontstond daaruit het gemengd koor Manna.

Van 1985 tot heden (30 jaar lang) is zij de dirigent en combobegeleider van het Mannakoor van de St. Victorkerk in Noordwijkerhout en is zij lid van de tekstgroep. Met de tekstgroep worden in samenspraak met de voorganger de teksten gemaakt die tijdens de kerkdiensten gebruikt worden. De teksten van de liederen worden daar weer bij gezocht.

Tevens zoekt zij de muziek uit voor het koor en past die (indien nodig) aan. Het koor heeft een eigen repertoire, dat uniek is in de regio. Door haar inzet en passie zijn veel koorleden al vanaf het begin lid. Zij is zeer betrokken bij het wel en wee van de leden. Het koor treedt ook buiten de kerk op vrijwillige basis op. Mevrouw Op den Kelder treedt ook vrijwillig op als solist. 

Naast deze muzikale vrijwillige activiteiten was mevrouw Op den Kelder in 1970 mede-oprichtster en tot 1974 bestuurslid van Tennisvereniging De Heksenmeppers in Oudewater. Van 1980 tot 1985 was zij bestuurslid van peuterspeelzaal Wolkewietje in Noordwijkerhout.

Mevrouw Op den Kelder-Kasbergen wordt gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Zij wordt, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van haar activiteiten, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De redactie van BON feliciteert beide dames met hun Koninklijke onderscheiding die ze zeer verdiend kregen opgespeld.

Foto's BON.