Datum: 25-06-2021 - 15:01

25
okt
'14

Update van de sloop Ireneschool.

Onlangs is een begin gemaakt met het voornemen om de voormalige Ireneschool te gaan slopen. Binnen in het gebouw is men bezig om het slooprijp te maken, zoals het o.a. ontdoen van eventuele asbest en het veilig stellen van nog herbruikbare materialen. Aan de buitenkant is vrijdag...

de eerste muur onderuit gegaan en de rest zal spoedig volgen.


Voor de sloop en tijdelijke herinrichting is door de gemeente onlangs € 150.000,- gereserveerd. Verder is het de bedoeling dat er over 1 1/2 tot 2 jaar (woningbouw) plannen zijn ontwikkeld voor de betreffende gronden die eigendom zijn van de gemeente.

Foto's BON.