Datum: 07-04-2020 - 06:07
  
Update: 30-3-2020.
02
okt
'14

Leerlingen Teylingen College Leeuwenhorst bezoeken Hirado Japan. (de voorbereiding)

In het kader van de stedenband Hirado-Noordwijkerhout gaat op 16 oktober een delegatie van 12 leerlingen en docenten naar Hirado Japan. Deze uitwisseling bevorderd de vriendschapsband tussen de inwoners van de gemeente Hirado en de gemeente Noordwijkerhout. De uitwisseling,...

van ideeën visie en cultuur is in deze tijd van groot belang. Juist ook in de wederkerigheid van de verschillende belangen, is het uitwisselen van ontwikkelingen op sociaal en cultureel gebied en het elkaar ondersteunen erg belangrijk. Niet vanuit de traditie dat we daar iets moeten halen of brengen. Maar vanuit het beeld dat we samen kunnen werken en van elkaar kunnen leren.

Bij de stedenband is het één van de doelstellingen om de bevolking er bij te betrekken, de stedenband een rol te laten spelen voor de bevolking. Deze doelstelling wordt bereikt worden door het organiseren van uitwisselingsbezoeken waarbij het kennis nemen van de maatschappelijke en culturele werkelijkheid van de beide gemeenten centraal staat. Dit wordt nu de derde uitwisseling tussen de scholen. De leerlingen verblijven in gastgezinnen.

De leerlingen volgen een uitgebreid programma op de 3 scholen. Dit programma wordt gekenmerkt door samenwerking, educatie en de culturele uitwisseling. Daar wordt ook een nationale presentatie gegeven. De leerlingen hebben dit vormgegeven in een presentatie van Hollandse gebruiken, feestdagen en activiteiten. Op een ludieke wijze worden de verschillende “Hollandse” gebruiken toegelicht. De generale repetitie vond plaats op het Teylingen College Leeuwenhorst in aanwezigheid van de ouders van de leerlingen.

Volgende week is er nog een college van de vakgroep Aziatische studies Universiteit Leiden, over de gebruiken en cultuur in Japan. De leerlingen van Leeuwenhorst vinden het leuk en belangrijk om u in de komende weken verslag te doen van deze bijzondere uitwisseling. U zult dan ook regelmatig het dagboekverslag vinden op de nieuwswebsite Blik op Noordwijkerhout.

Foto's PR