Datum: 27-09-2023 - 22:50
18
sep
'14

Gemeente sommeert eigenaar om motel bungalowpark Sollasi te gaan ontruimen.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen hadden zich twee insprekers gemeld om hun ingezonden brief kracht bij te zetten. Het ging hierbij om vertegenwoordigers van STIBED en de VVE (Vereniging van Eigenaren) van het bungalowpark Sollasi. Beide zijn...

vertegenwoordigers van eigenaren en bewoners van het park en willen graag dat de al jaren durende problemen op het park (klik hier voor eerder nieuwsbericht) nu in gezamenlijkheid opgelost gaan worden.

De politiek is, blijkt uit de vergadering, daar in zijn algemeenheid toch een andere mening toe gedaan. Volgens de heer Cramer van de VVD en de heer Floor van de PvdA zijn de kaders waarin men zich op het park mag bewegen volstrekt helder, de politiek ziet graag dat de parkeigenaar Mijbupark zijn afspraken na gaat komen. Uiteindelijk is het park zijn eigendom en verantwoording en kan de gemeente alleen maar handhaven.

Wethouder Knapp gaf in dezelfde vergadering aan dat na eerdere woningontruimingen, er wederom een handhavingsbrief naar Mijbupark is gestuurd. Hierbij wordt de eigenaar door de gemeente gesommeerd om het motel (bij de restaurants) en zijn 74 bewoners binnen het daarvoor geldende tijdsbestek te gaan ontruimen.

De wethouder stelde ook dat verschillende woningeigenaren hun woningen toch opnieuw weer doorverhuren en daardoor zelf voor een ongewenste situatie zorgen. De provincie heeft al langer aangegeven dat men er alleen recreatief mag verblijven (buiten een aantal gedoogbeschikkingen). De gemeente kan op dit moment alleen maar handhaven en niet zomaar iets veranderen op andermans eigendom.

Aan het einde van de discussie werd duidelijk dat de commissie en het college van B&W een hoorzitting niet zien zitten. Volgens de politiek is bij hen de situatie op het park duidelijk en gaat men door met handhaven tot de problemen van permanente bewoning zijn opgelost. Duidelijk is wel dat de partijen het belangrijk vinden om met elkaar in gesprek te blijven.