Datum: 05-12-2021 - 00:17

   

16
sep
'14

Eigenaren - bewoners Sollasi willen raadsbrede hoorzitting over problemen op bungalowpark.

In commissievergadering van BAM van donderdag 26 juni is er tijdens de rondvraag ruim aandacht besteed aan de criminaliteit en de daarmee gepaard gaande problematiek op bungalowpark Sollasi. Volgens de STIBED (Stichting Belangenbehartiging Eigenaren/Bewoners Duinschooten Sollasi)

geven de voor de zomer overlegde criminaliteitscijfers van Sollasi vergeleken met de rest van de gemeente geen goed beeld van de werkelijkheid. Volgens STIBED zijn de cijfers in werkelijkheid fors hoger. Sinds maart 2014 zijn er 17 (pogingen tot) inbraken gepleegd op het terrein van Sollasi. Er vonden ook diverse inbraken in auto’s plaats, zijn er auto’s beschadigd en waren er illegale vuilstortingen op de verschillende parkeerterreinen van het park. Er worden illegale disco's georganiseerd met vooral na sluitingstijd veel overlast en komt er regelmatig prostitutie en drugshandel voor, aldus STIBED.

Het grote verschil volgens STIBED met de officiële gegevens vloeit deels voort uit het feit dat sommige eigenaren geen aangifte kunnen doen omdat zij in het buitenland vertoeven en het doen van aangifte van inbraak en diefstal moet in persoon gedaan worden op afspraak met de politie. Mogelijk speelt volgens hen ook een rol dat sommige eigenaren/bewoners geen aangifte durven doen omdat zij, in de optiek van de gemeente althans, illegaal de bungalow bewonen.

Daar komt nog bij dat bij de individuele bezoeken van commissieleden aan het park is gebleken dat er bij de raadsleden een grote informatieachterstand is ten aanzien van heden en verleden van het bungalowpark. Dit alles heeft STIBED op het idee gebracht om alle fractievoorzitters en/of woordvoerders kort na het zomerreces uit te nodigen voor een soort workshop/bijpraatsessie, zodat de raadsleden vervolgens in commissieverband of raadsbreed de problematiek en mogelijke oplossingen voor de ontstane situatie kunnen bespreken.

Maar STIBED is ook bereid om in te gaan op het voorstel vanuit de BAM-commissie om een hoorzitting te houden waarbij alle partijen gehoord kunnen worden. In de hoorzitting kunnen dan de volgende onderwerpen besproken gaan worden, op de eerste plaats is er het aspect orde, veiligheid en vooral ook criminaliteit. Ten tweede de handhavings(on)mogelijkheden en ten derde de recreatieve bestemming en verruiming van gebruiksmogelijkheden van de bungalows. Tenslotte pleit STIBED voor een raadsbrede hoorzitting, voorafgegaan door een informele werksessie.