Datum: 04-12-2021 - 12:23

   

19
aug
'14

Help de politie met het voorkomen van misdrijven, bel 112.

Getuige van verdachte situatie in Noordwijkerhout, Hillegom of Lisse? Twijfel niet en bel direct 112. Geef signalementen van daders en kentekens van voertuigen aan politie door. Het bellen van 112 bij verdachte situaties of wanneer u getuige bent van een misdrijf, zorgt ervoor dat kostbare tijd niet...

verloren gaat. Terwijl u nog in gesprek bent met de meldkamer van politie worden collega's al naar de plek des onheils gestuurd.

Afgelopen periode hebben er weer diverse incidenten, zoals woninginbraak of fietsendiefstal, plaatsgevonden in de streek waarbij niet direct de politie is gebeld.

Waarom is het belangrijk om 112 te bellen bij verdachte situaties?
Wijkbewoners weten zelf het beste als er iets niet pluis is in hun buurt. Bijvoorbeeld een onbekend persoon die bij huizen naar binnen loert of activiteiten bij een huis waarvan u weet dat de bewoners op vakantie zijn.

Wanneer u dan 112 belt, kan de politie wellicht heel snel een inbraak of diefstal voorkomen en/of een verdachte op heterdaad aanhouden! Er zal dan door de politie gevraagd worden naar een beschrijving van het misdrijf, de verdachte, de vluchtrichting en bijvoorbeeld een voertuig. Kijk bij een verdachte situatie dan ook naar dit soort feiten en ook met name naar opvallende kenmerken qua uiterlijk, kleding, kenteken van het voertuig, etc.

Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. En dan niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal. Dus ook wanneer u een verdachte situatie signaleert waarbij de politie een misdrijf kan voorkómen!

Iemand is niet alleen strafbaar als hij een woninginbraak pleegt. Ook de voorbereidende handelingen kunnen onder bepaalde voorwaarden al strafbaar zijn. Het Openbaar Ministerie heeft al meerdere personen voor de rechter gebracht omdat zij voorbereidende handelingen voor inbraak pleegden. Zij kunnen gevangenisstraffen en hoge boetes krijgen.