Datum: 02-10-2023 - 10:49
02
jul
'14

Teylingen College dient opnieuw verzoek in tot uitbreiding van de school.

Het bestuur van Teylingen College heeft onlangs aangegeven dat zij het komende schooljaar de leerlingen wederom niet binnen het bestaande gebouw kunnen huisvesten. De school telde op 1 oktober 2013 1519 leerlingen. Het verwachte aantal leerlingen op 1 oktober 2014 is 1621....

Het bestuur heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om akkoord te gaan met de plaatsing van twee noodlokalen voor twee jaar als tijdelijke oplossing. Een leerlingenprognose toont aan dat ook voor de lange termijn (tot 2030) er sprake is van een leerlingenaantal van rond de 1600. Het bestuur wil daarom ook in gesprek met de gemeente gaan over een oplossing van de lange termijn.

Het bestuur van het Teylingen College moet nog in overleg met de gemeente over kosten van het verzoek want die zijn nog niet bekend. In verband met de tijdsdruk voor het nieuwe schooljaar en het feit dat de volgende raadsvergadering na de zomer pas in september is gepland, vroeg wethouder Gotink aan commissieleden van samenlevingszaken een mandaat om gedurende de komende maanden een (financieel) besluit te kunnen nemen, dat noodzakelijk is om een adequate huisvesting voor de leerlingen van het Teylingen College op korte termijn te realiseren.

De commissieleden en de wethouder waren niet blij dat ze op zo'n korte termijn zo vlak voor de zomer en het nieuwe schooljaar deze vraag pas te horen krijgen, maar blijkbaar werd dit door de vele inschrijvingen voor het komende schooljaar het pas duidelijk. Het college heeft nog even in de regio gekeken hoe het bij andere scholen gesteld is, maar overal (behalve voor de Nothgo in Noordwijk) is er een toename van het aantal leerlingen.

Het bestuur van het Teylingen College heeft wel aangegeven de helft van de kosten te gaan betalen. Bijna alle partijen wilde de wethouder wel een mandaat geven behalve NZLokaal, deze partij wilde eerst dat de school aan planvorming gaat doen en ook wilde de heer de Moor dat het een bespreekstuk wordt in de komende gemeenteraadsvergadering op 10 juli. De uiteindelijke beslissing valt dan die dag.