Datum: 01-02-2023 - 10:03
12
apr
'14

15 jaar 'noffies' in Noordwijkerhout.

Eind 1998 heeft de NOV de noffiezegel geïntroduceerd, die in de plaats kwam van de WAK-zegels die alleen in november en december werden uitgereikt. De noffies werden bedacht en ontwikkeld door de toenmalige voorzitter van de NOV Theo Weerdenburg met de slagzin: Jaarrond Zegelactie...

De klanten kregen bij elke rijksdaalder een zegel en een vol boekje was 10 gulden waard. Met de invoering van de euro heeft het NOV-bestuur iedereen opgeroepen om hun guldenzegels te laten omwisselen voor eurozegels: dat was een gigantische klus en een hele rekenarij! Vanaf die tijd wordt er bij iedere euro 1 zegel verstrekt en is een vol boekje 5 euro waard.

In 2010 heeft de van oorsprong blauwe zegel een gedaantewisseling ondergaan en is nu groen met paars. Wat betreft de winkeliers die vanaf het eerste uur meededen zijn er een aantal die in de loop van de tijd hun deuren hebben gesloten, zoals Aartman Electrotechniek, het Dolfijntje, Hubo, Foto van Kampen, Top 1 Toys, Seysener, Vink mode en Wamelink Herenmode. Wat is er veel veranderd in het dorp.

Gelukkig is er vanaf het eerste begin een grote groep winkeliers overgebleven die nog steeds trouw zegelen. En het hele systeem is een groot succes gebleken waar een grote groep inwoners van ons dorp blij mee is. Vooral in de feestmaanden worden er gigantisch veel boekjes ingeleverd en besteed aan cadeautjes.

We mogen als dorp trots zijn op een systeem dat al 15 jaar succesvol is. Reden voor een feestje: tussen 12 april en 10 mei worden er bij elke aankoop dubbele zegels verstrekt en ontvangt degene die een aankoop doet met een vol boekje een waardebon waarmee een prachtig spaarblik kan worden gehaald. www.nov.nu