Datum: 27-09-2022 - 01:23
8 aanbiedingen met (weekend)voordeel 
op de BON-actiepagina, klik hier.

 

27
mrt
'14

Winkelgebied centrum Noordwijkerhout ontvangt Keurmerk Veilig Ondernemen.

Donderdagmiddag 27 maart hebben burgemeester Goedhart namens de gemeente Noordwijkerhout, voorzitster Franka van der Poel van de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging (NOV), de heer Baardscheer namens de brandweer en de heer Mierenet namens de politie...

het samenwerkingsconvenant Keurmerk Veilig Ondernemen ondertekend. De heer Kaptein van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) reikte daarna het bijbehorende certificaat voor het winkelgebied centrum Noordwijkerhout uit.

De ondertekening vond plaats in het gemeentehuis en daarna toog men naar het centrum van het dorp. Daar werd op de Steeg voor het bankje van de Witte Kerk een KVO-tegel geplaatst, zodat iedereen kan zien dat Noordwijkerhout het Keurmerk Veilig Ondernemen heeft ontvangen.

Keurmerk Veilig Ondernemen
Alle partijen werken mee aan het veilig maken van het winkelgebied van Noordwijkerhout. Het KVO is een landelijk gestructureerde aanpak om criminaliteit en overlast terug te dringen. Het traject wordt begeleid door een adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

In het winkelgebied centrum heeft vrijwel elke ondernemer in meer of mindere mate te maken met diefstal, inbraken of overlast. Het is een gemeenschappelijk probleem waar alleen iets aan gedaan kan worden wanneer er samengewerkt wordt. Met de ondertekening van de verklaring spreken de partners de intentie uit om de criminaliteit en onveiligheid in het winkelgebied centrum gezamenlijk aan te pakken.

Met het KVO-project hopen gemeente en partners dan ook het ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid in het gebied te verbeteren. Het Keurmerk Veilig Ondernemen biedt concreet de mogelijkheid om gezamenlijk veiligheidsmaatregelen te treffen. Hierbij wordt ook gedacht aan het versnellen en vereenvoudigen van het doen van aangifte.

In heel Nederland worden momenteel veel winkelgebieden veiliger gemaakt met behulp van de KVO-methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze. Schade vermindert aanzienlijk en het gevoel van veiligheid neemt in belangrijke mate toe. De KVO-methode wordt gezien als een goede basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg.

Foto's redactie BON