Datum: 10-08-2020 - 09:37
25
jan
'14

Werkbezoek van raadsleden aan Spoelbedrijf Warmerdam met aanvraag uitbreidingsplannen.

In 2010 is reeds een principe verzoek bij de gemeente ingediend voor de uitbreiding van spoelbedrijf Warmerdam aan de Herenweg. De beoogde uitbreiding is er opgericht de huidige bedrijfsbebouwing uit te breiden met 7.500 m2 en een extra spoelactiviteit mogelijk te maken...

De gewenste uitbreiding is gepland aan de achterzijde van de bestaande bebouwing. Vanaf de Herenweg bezien verandert er dan ook niets aan de mate van doorzicht, maar aan de kant van Tespelduyn is het eventueel toekomstige uitbreiding wel te zien.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen op 11 december werd de aanvraag voor een ontheffingsverzoek behandeld. Hierbij ging het of het bedrijf zou mogen uitbreiden op grond wat eigenlijk de bestemming bollengrond heeft. In de discussie (klik hier voor het item 8b) kunt u de de voors en tegens beluisteren. Uiteindelijk was het CDA tegen de uitbreiding en de andere partijen wilde de ontheffing wel verlenen. De aanvraag ligt nu bij de provincie die nu ook zijn goedkeuring moet geven en als dat er is komt het terug in de raad als aanvraag met aanpassing van het bestemmingsplan.

Uiteindelijk wordt er dan beslist of het bedrijf op die plek mag uitbreiden. Ondertussen leek het de commissieleden goed om zich beter te laten informeren over de omstandigheden en de redenen van dit verzoek. Hoe kan dat beter door het bedrijf zelf te gaan bezoeken, de commissieleden en betrokken ambtenaren kregen afgelopen week een rondleiding van eigenaar Ruud Warmerdam. Alle in en outs van het spoelbedrijf kunnen nu door de commissieleden meegenomen worden in hun latere beoordeling of men het bedrijf toestemming gaat verlenen om ter plekke uit te mogen breiden.

Foto's redactie BON, op de luchtfoto kunt bij de rode lijnen zien waar de eventuele uitbreiding zou moeten plaatsvinden.