Datum: 12-07-2020 - 12:39
24
jan
'14

D66 pleit voor knalvrije-zone tijdens Oud en Nieuw.

Tijdens de commissievergadering van BAM gaf Marcel Wiebes van D66 aan dat hij het toch een flink bedrag (€ 15.000,-) vindt, van wat er aan vernielingen had plaatsgevonden tijdens oud en nieuw. Hij wilde graag weten of er al daders in het vizier waren om de schade op hen te verhalen zoals...

de burgemeester in zijn nieuwjaarsrede had aangegeven en waar de vernielingen precies hadden plaatsgevonden. Volgens de burgemeester waren er nog geen personen aangehouden maar het onderzoek loopt nog wel en de meeste vernielingen (veelal door het vuurwerk) vonden plaatst in het centrum.

Marcel Wiebes opperde om te gaan kijken naar een knalvrije-zone, zoals dat in andere gemeenten al op proef is geweest. De burgemeester vond het een goede suggestie en zou het meenemen in het overleg voor het komende jaar. PvdAer Janson vroeg zich af of dit idee wel haalbaar is want ondanks het verbod wordt er toch al flink wat vuurwerk afgestoken in de dagen voor oudejaarsdag en dat is al moeilijk te handhaven. In het najaar wordt er wederom over gesproken om te kijken of het schadebedrag toch weer verder omlaag gebracht kan worden.