Datum: 25-06-2021 - 14:25

25
nov
'13

Feestelijke opening nieuwe Maasgaarde.

Zondag 24 november is de nieuwbouw van de Maasgaarde op de Herenweg, met een feestelijke opening officieel in gebruik genomen. Na het openingswoord van Pastoor Goumans werd er een gedenksteen geplaatst door de heer Cor Peeters samen met mevrouw Mulders,...

de weduwe van de heer Tom Mulders die het afgelopen jaar helaas is overleden. Deze twee heren zijn mede de drijvende kracht geweest van de totstandkoming van de nieuwe Maasgaarde. Daarna kregen alle bezoekers de gelegenheid om het prachtige gebouw van binnen te bekijken.

De nieuwe Maasgaarde.

In de nacht van 25 juni 2010 was als gevolg van een grote brand zowel de Porrelhoek als de verloren te beschouwen en de Maasgaarde zwaar beschadigd. Al snel na dit gegeven heeft het bestuur van de Maasgaarde besloten om de schade van de Maasgaarde op te lossen. De Porrelhoek vroeg meer tijd en denkwerk. Daarvoor is door het parochiebestuur een werkgroep opgericht die onderzoek heeft gedaan naar de verschillende opties voor herbouw van de Porrelhoek. Later heeft deze werkgroep ook de bouw begeleid.

Uiteindelijk werd gekozen voor het huidige pand waarin tevens huisvesting wordt geboden aan de Voedselbank, de Barbara uitvaartverzorging en de drukkerij van de parochies St. Victor en St. Jozef. Daarnaast is er een nieuwe algemene ruimte komen van 90 m2. Deze ruimte is bijzonder geschikt voor condoleances na begrafenissen maar ook voor andere, grote groepsbijeenkomsten.

Beneden is een grote voorraadkelder en uitdeelruimte van de voedselbank tevens is er een extra ruimte gekomen voor de scouting. De insteek was en is het creëren van een multifunctioneel gebouw waarbij zowel de beneden ruimten als de bovenzalen goed toegankelijk zijn. Dit geeft veel mogelijkheden aan de groepen gebruikers.

De doorverbinding met de oude Maasgaarde is daarop ook gemaakt zodat er een open en transparant gebouw is ontstaan waar ze weer trots op zijn en waar alle groepen hun thuis kunnen vinden.

Foto's redactie BON.