Datum: 12-05-2021 - 20:07
11
okt
'13

D66 stelt vragen aan burgemeester over de late inzet brandweer NWT bij brand op de Gieterij.

Naar aanleiding van de berichtgeving op BON, over de grote brand waarbij één dode te betreuren viel in een bedrijfspand op de Gieterij, heeft de fractie van D66 schriftelijk vragen gesteld aan burgemeester Goedhart over de late inzet (na 35 minuten) van de Noordwijkerhoutse brandweer...

Volgens D66 blijkt uit de BON-reacties (en ook op Facebook) dat er duidelijk onrust onder de bevolking is ontstaan over het als laatste oproepen van ons eigen brandweerkorps. De D66 begrijpt en deelt die ongerustheid en kan zich tevens goed voorstellen dat dit voor onze “eigen” brandweerlieden ook enigszins frustrerend moet zijn. Daarom wil D66 graag duidelijkheid van de burgemeester of de veronderstelling van de regionale brandweer dat Sassenheim eerder aanwezig kan zijn dan Noordwijkerhout, ook in de praktijk wel juist is gebleken of juist niet. Daarom heeft de fractie van D66 vandaag vrijdag, de navolgende vragen aan de burgemeester en het college doen toekomen.

Vragen ex art 41 RvO van de fractie van D66 inzake de Brand op Gravendam in de nacht van 10 op 11 oktober 2013.

Inleiding:

In de nacht van 10 op 11 oktober 2013 heeft een forse brand gewoed op het industrieterrein Gravendam. Hierbij is, voor zover nu bekend, helaas één dode te betreuren. Uit de berichtgeving maken wij op dat, overeenkomstig de eerder gedane aankondiging, korpsen uit Sassenheim en Noordwijk als eerste zijn opgeroepen. Tevens maken wij uit de berichtgeving op dat onder de bevolking de indruk bestaat dat de brandweer laat ter plaatse was, hetgeen in samenhang met het de berichtgeving dat eerst korpsen buiten het dorp zijn opgeroepen, aanleiding geeft tot gevoelens van onrust.

Reeds eerder is in de commissie BAM ook vanuit de gemeenteraad vraagtekens gezet bij deze situatie. De fractie van D66 acht het wenselijk dat ter wille van het veiligheidsgevoel duidelijkheid komt over de vraag of de gehanteerde volgorde van oproepen van de korpsen inderdaad de meest efficiënte is geweest. Zij stelt daarom de navolgende vragen aan het college:

1-Is de berichtgeving in de media juist dat eerst korpsen uit Sassenheim en Noordwijk zijn opgeroepen en daarna pas het Noordwijkerhoutse korps.

2-Kunt u aangeven op welk tijdstip de eerste melding ten aanzien van dit incident is binnengekomen bij de meldkamer?

3-Kunt u ten aanzien van dit incident aangeven per opgeroepen korps het tijdstip waarop het korps is opgeroepen en het tijdstip waarop het betreffende korps ter plaatse was?

4-Kunt u aangeven op welk tijdstip de burgemeester op de hoogte is gesteld van dit incident?

De fractie van D66 hoopt dat de burgemeester deze vragen, indien enigszins mogelijk, kan beantwoorden vóór de eerstkomende vergadering van de cie BAM.