Datum: 08-06-2023 - 23:35

 

03
okt
'13

Bollen4 zet toch de deur op een kier voor Noordwijk.

Na de uitkomst van afgelopen maandagavond waarbij 4 gemeenten, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom en Teylingen voor samenwerking stemden en Noordwijk als enige tegen was, hebben de gemeenten woensdag een evaluatiegesprek gehad. Het wordt er voor de burger allemaal niet makkelijker..

op om het proces verder te gaan volgen. De stuurgroep Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek stelt een driesporenbeleid voor als volgende stap, waarbij Noordwijk toch weer de mogelijkheid krijgt om te discussiëren over de structuur van de samenwerking. Terwijl het toch Noordwijk was die twee jaar geleden de discussie over een mogelijke fusie of intensieve samenwerking zelf aanzwengelde, maar het ineens nu allemaal te ver vindt gaan. Het proces zal er daarmee allemaal niet sneller en duidelijker op worden.

Gezamenlijk persbericht 03-10-2013 van de Bollen5.

Volgende stap in samenwerking Duin- en Bollenstreek

De stuurgroep Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek stelt een driesporenbeleid voor als volgende stap. Met dit driesporenbeleid gaan de deelnemende gemeenten op weg naar 1 januari 2014. Dan moeten de juridische contouren er liggen voor een Gemeenschappelijke Regeling. Met deze werkwijze kunnen de gemeenten verder, ondanks het verschil in visie over de toekomstige structuur van de samenwerking. Het driesporenbeleid gaat over het uitwerken van een in alle vijf gemeenten aangenomen motie, het concretiseren van de Gemeenschappelijke Regeling voor de samenwerking en het uitwerken van het amendement van de gemeente Noordwijk.

Spoor één, uitwerken motie
In alle vijf de gemeenten is een motie aangenomen die vraagt om een verdere uitwerking van het lokale en bovenlokale aspect van de samenwerking, de consequenties voor de financiën en bevoegdheden. De vijf Bollenstreekgemeenten gaan deze motie samen uitwerken omdat de informatiebehoefte bij alle vijf raden bestaat.

Spoor twee, Gemeenschappelijke Regeling

De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen gaan daarnaast aan de slag met het concretiseren van de Gemeenschappelijke Regeling. Noordwijk kan hier als waarnemer aan deelnemen.

Spoor drie, amendement gemeente Noordwijk
Het derde spoor betreft de uitwerking van het amendement van de gemeenteraad van Noordwijk. In dit amendement geeft Noordwijk aan de structuur van de samenwerking nogmaals ter discussie te willen stellen. De stuurgroep stelt de klankbordgroep voor om deze discussie in de klankbordgroep te voeren, op initiatief van de raadsleden van Noordwijk.

Opendeurstrategie

Noordwijk heeft aangegeven de inhoud van de samenwerking nog steeds te ondersteunen. Deze gemeente kan zich echter niet vinden in de door de vier overige raden gekozen  structuur. Noordwijk wil alsnog graag in gesprek met de andere raden over een flexibele  structuur,  waar ook de gemeente Katwijk zich in zou kunnen vinden. De stuurgroep heeft aangegeven dat zij graag met vijf gemeenten verder wil. Tegelijk voelt de stuurgroep ook de urgentie om door te gaan met het proces. Door met drie sporen aan de slag te gaan, blijft de deur naar Noordwijk open om alsnog te participeren in de Gemeenschappelijk Regeling die nu uitgewerkt gaat worden. De raad van Noordwijk beslist uiteindelijk zelf of en hoe hij daarin verder participeert.