Datum: 01-10-2023 - 18:00
01
okt
'13

Noordwijkerhout stemt voor samenwerking, Noordwijk als enige van Bollen5 nog niet.

Na een beraadslaging van twee uur ging de gemeenteraad van Noordwijkerhout maandagavond zoals verwacht akkoord met het voorstel van één gemeenschappelijke regeling Duin- en Bollenstreek. Er werden op deze avond nog wel 8 moties ingediend, 6 daarvan zijn er aangenomen...

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met het door de stuurgroep ingediende raadsvoorstel, maar de 8 ingediende moties laten wel zien dat er bij de raadsleden nog een aantal mitsen en maren voor de toekomst zijn. Het was lastig om de ingediende moties te volgen tijdens de live webcast uitzending achter de computer, de ingediende moties worden niet altijd volledig voorgelezen.

Wat wel duidelijk werd is dat men opnieuw om tafel wil gaan zitten als één van de 5 betrokken gemeenten, die allemaal op deze avond het voorstel in de eigen gemeenteraad in stemming zouden brengen, die avond tegen zou stemmen. En laat dat nou precies in het straatje van Noordwijk passen (zie bericht hieronder), maar ja de vraag is nu willen de vier voorstemmers van het raadsvoorstel (Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout) Noordwijk, met een ander voorstel, wel weer om de tafel hebben......

Noordwijk laat Bollen4 bungelen (bron: Leidsch Dagblad)
Noordwijk stemt vooralsnog niet in met het samenwerkingsverband van vijf Bollenstreekgemeenten. De badplaats wil opnieuw het gesprek aangaan over een passende gemeenschappelijke regeling om besluiten te nemen over grensoverschrijdende beleidskwesties.

De gemeenteraad van de badplaats heeft grote moeite met het voorstel voor een nieuwe bestuurslaag, de bollenraad. Tot een dreigende afscheiding kwam het gisteravond niet. De badplaats wil ’constructief’ met de bollengemeenten blijven overleggen over de samenwerking.

De overige gemeenten in de Bollenstreek - Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen - gingen wel akkoord met de plannen voor een vergaande samenwerking. De gemeenteraad van Teylingen was het meest uitgesproken in de wens voor samenwerking. Het liefst zien veel partijen dat het stadium van de bollenraad wordt overgeslagen en direct wordt gestreefd naar een fusie met de andere gemeenten in de streek. ,,Misschien dat deze samenwerking uiteindelijk toch nog tot een fusie leidt’’, aldus D66-fractievoorzitter Rose Marie Keijzer.