Datum: 02-10-2023 - 06:13
17
sep
'13

Raadsvoorstel: Eén gemeenschappelijke regeling Duin- en Bollenstreek.

Een eind aan de zogenoemde bestuurlijke ‘spaghetti’, een stevige positie van de Duin- en Bollenstreek en een streek die de (toekomstige) complexe vraagstukken aankan. Het antwoord hierop is één Gemeenschappelijke Regeling voor de Duin- en Bollenstreek. De gemeenteraden van de...

gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen nemen hier op 30 september een besluit over.

Dinsdag, 17 september heeft de stuurgroep Bestuurlijke Samenwerking Duin- en Bollenstreek het raadsvoorstel over de Bestuurlijke Toekomst van de Duin- en Bollenstreek aangeboden aan de raadsleden. De raden nemen hier tijdens hun raadsvergaderingen op 30 september een besluit over.

Gemeenschappelijke Regeling
De Gemeenschappelijke Regeling is de enige besluitplek voor de strategische opgaven. De Gemeenschappelijke Regeling beschikt dan ook over de nodige budgetten en bevoegdheden. Het Algemeen Bestuur van de Regeling bestaat uit raadsleden. Bij voorkeur bestaat dit AB niet uit alle 101 raadsleden, maar  uit een vertegenwoordiging. Deze Gemeenschappelijke Regeling moet uiterlijk 31 december 2014 in werking treden.

Groeimodel
Eén Gemeenschappelijke Regeling betekent ook een ambtelijke samenvoeging op de betreffende beleidsterreinen. In de komende periode zal ook gekeken worden in hoeverre bestaande regelingen tussen de vijf gemeenten geleidelijk op zullen gaan in nieuwe gemeenschappelijke regeling. De nieuwe gemeenschappelijke regeling kan zelf weer nieuwe aangaan met gemeenten buiten deze vijf. Er wordt dan met name naar de gemeente Katwijk gekeken.

Mening vormen
In juni 2013 heeft de stuurgroep het Onderzoeksrapport Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek aangeboden aan de raden. De raden hebben zich vervolgens in twee bijeenkomsten laten informeren over verschillende gemeenschappelijke regelingen, door bijvoorbeeld de VNG en de Drechtsteden. De raadsleden hebben met elkaar gediscussieerd en zich een mening gevormd. De uitkomsten van deze bijeenkomsten hebben geresulteerd in bouwstenen voor een Gemeenschappelijke Regeling.

Politieke realiteit
In het Onderzoeksrapport Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek wordt een fusie of een Bollenraad voorgesteld. De politieke realiteit zorgt ervoor dat een fusie niet kan rekenen op een meerderheid. Deze variant is dan ook niet verder uitgewerkt. Zowel de meerderheid van de stuurgroep, als de klankbordgroep hebben geconcludeerd dat het raadsvoorstel op deze manier voorgelegd kan worden aan de raden.