Datum: 28-11-2022 - 16:57

03
sep
'13

Samenwerking Bollenstreek is prima, maar wel graag lokaal maatwerk.

Op een oproep van de Gemeenteraad om mee te praten over de toekomst van Noordwijkerhout gaven ongeveer 50 inwoners afgelopen maandagavond gehoor. De gemeenteraad van Noordwijkerhout wilde geen besluit nemen voordat de raad de mening van de inwoners had gehoord...

In het gemeentehuis werden de aanwezigen door gespreksleider Martijn Bilars eerst geïnformeerd over de stand van zaken, met betrekking tot de 36 samenwerkingsafspraken tussen alle gemeenteraden van de Bollenstreek.

Daarna werd er in groepjes onder leiding van gemeenteraadsleden, gediscussieerd aan de hand 5 thema's en daarbij op een aantal stellingen. De thema's waren: sociaal domein (welzijn, zorg, volksgezondheid), openbare orde en veiligheid, economie en toerisme, infrastructuur (verkeer, wegen, openbaar vervoer) en ruimtelijke ordening.

Het ging er soms best stevig aan toe en duidelijk is ook wel dat je met één avond discussiëren, niet alles kan verwoorden wat de mening is van de inwoners. Eén mooi voorbeeld uit velen kunnen we u wel geven van de algemene mening van de avond: "samenwerking in de Bollenstreek is prima, maar wel graag lokaal maatwerk". In Noordwijkerhout worden nogal veel evenementen georganiseerd waaronder het carnaval, onderling komen wij er wel uit om dit feest gezellig en ordelijk te laten verlopen. Je zal straks een veiligheidscommissie krijgen met daarin vertegenwoordigers van de andere dorpen in de Bollenstreek die niks met carnaval hebben en die gaan dan beslissen hoe wij veilig carnaval gaan vieren......en dat wordt dus bedoelt met lokaal maatwerk.

De uitkomsten werden op flapovers gezet en zal worden uitgewerkt en daarmee kan de gemeenteraad zich een beeld vormen over wat er onder de inwoners leeft, zich een oordeel vormen en zo hopelijk tot een besluit kan komen dat goed is voor onze gemeente en zijn inwoners. Was u helaas verhinderd op deze avond dan kunt u nog inspreken over de bestuurlijke toekomst in Noordwijkerhout, tijdens een vergadering van de Commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen (BAM) op 12 september.

Iedere gemeente in de Duin- en Bollenstreek organiseert op 30 september een raadsvergadering in haar gemeente. Afgesproken is, dat de gemeenteraden gelijktijdig in hun eigen gemeenteraadsvergadering besluiten over hoe de bestuurlijke samenwerking in de Duin- en Bollenstreek het beste tot stand kan komen. Het gaat dan niet alleen om de inhoud, maar ook om de wijze waarop dat het beste kan gebeuren.

Foto's redactie BON.

De gemeenteraad van Noordwijkerhout wil geen besluit nemen voordat de raad uw mening heeft gehoord. U kunt op 2 september uw mening geven over vorm en inhoud van de samenwerking door mee te praten over de 5 genoemde thema’s. De discussie vindt in groepjes plaats aan de hand van stellingen. Hierdoor kan de gemeenteraad zich een beeld vormen over wat er onder de inwoners leeft, zich een oordeel vormen en vervolgens komen tot een besluit dat goed is voor onze gemeente. Ook kunt u inspreken over de bestuurlijke toekomst in Noordwijkerhout tijdens een vergadering van de Commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen op 12 september. Uw inbreng stelt de gemeenteraad zeer op prijs. - See more at: http://www.noordwijkerhout.nl/smartsite.shtml?id=61568&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter#sthash.ISy9qOBX.dpuf