Datum: 17-10-2021 - 20:04
28
jun
'13

Micha Luttik nieuwe "sportcoach voor de jeugd" van Noordwijkerhout.

De gemeente Noordwijkerhout krijgt een combinatie- functionaris voor sport en onderwijs. Met de inzet van de "sportcoach jeugd" wil de gemeente de bestaande structuur op het gebied van bewegingsonderwijs versterken. De heer Micha Luttik zal functie 1,5 dag per week gaan uitvoeren...

en zal daarnaast blijven werken als vakleerkracht bewegingsonderwijs op de Prinsenhofschool.

Micha heeft er erg veel zin, vertelde hij aan de redactie van BON. Hij zal in het nieuwe schooljaar de functie gaan uitvoeren en gaat dan hard gaan werken aan het opstellen van de plannen voor een sportief Noordwijkerhout. Hij zie het als een fantastische uitdaging om de kinderen van Noordwijkerhout en de Zilk, met zo veel mogelijk sporten kennis te laten maken en daarnaast de verenigingen de kans te geven zich te profileren op de scholen.

Daarnaast zal er gekeken worden naar de mogelijkheden om samen te werken met de diverse BSO organisaties en de diverse sportopleidingen in de regio voor de uitvoering van de diverse activiteiten. Zijn taak zal worden het programma te gaan schrijven voor de activiteiten. De uitvoerende taak zal liggen bij de verenigingen, studenten en/of bonden.

De sportcoach wordt ten minste voor de periode van 1 augustus 2013 t/m juli 2016 aangesteld. (De looptijd is gekoppeld aan de looptijd van de rijksregeling voor zover nu bekend.)

De sportcoach jeugd krijgt de volgende taken:
- ontwikkelen en uitvoeren van sport- en beweegonderwijs
- ontwikkelen en uitvoeren van naschoolse activiteiten voor kinderen met b.v. motorische achterstand of overgewicht
- scholing van trainers
- verenigingsondersteuning in brede zin, met nadruk op het jeugdbeleid binnen de vereniging
- opzetten en uitvoeren van een sportkennismakingsprogramma onder en na schooltijd met sportverenigingen
- begeleiden en ondersteunen jeugdkader
- organiseren en uitvoeren van activiteiten, wedstrijden, toernooien en evenementen in samenwerking met verenigingen/partners
- werken met (maatschappelijke) stagiaires die beweegteams vormen ter ondersteuning van de uitvoerende activiteiten
- promoten van alle sport- en beweegactiviteiten voor kinderen van 4-13 jaar.