Datum: 03-08-2020 - 19:34
14
mrt
'13

Schorsing van de vergadering, een rumoerig avondje op het Gemeentehuis. (2)

Sinds wethouder Knapp aan het bewind is, verlopen de commissie- en raadsvergaderingen meestal rustig en ordelijk. Het is zoals de pers wel eens jammerlijk zegt, de vonken vliegen daar nou niet echt vanaf in de raadszaal van het gemeentehuis. Tot aan gisteravond toen sloeg,....

tot verrassing van veel raadsleden, toch geregeld de vlam in de pan. De vergadering van de commissie Ruimte en Wonen begon rustig, er waren weinig mededelingen behalve dat Minister Blok ipv 4 april nu 8 april naar Noordwijkerhout komt. Er was niemand met een rondvraag, als eerste kwam het ontwerp-bestemmingsplan Oosterduinsemeer aan bod, wat nogal rumoerig verliep klik hier.

Nadat de rust van het eerste onderwerp was wedergekeerd kwamen vier agendapunten voor De Zilk aan bod en toen vlogen de raadsleden elkaar geregeld in de haren. In het item over Sportpark Wassenaar kwam er zelfs een schorsing van de vergadering aan te pas om de gezichten weer één kant op te krijgen.

Ontwerp-bestemmingsplan de Egelantier:
Bij het eerste onderwerp over de Egelantierschool waren er zorgen bij de commissieleden over de 6 nieuw te bouwen huizen op het terrein van de nieuwe school. Men stelde dat de woningmarkt niet best is en wat daar de financiele gevolgen van kunnen zijn voor de gemeente bij doorzetting van het plan. Volgens wethouder Knapp loopt de gemeente geen risico, de grond is van de gemeente en dus alles wat de verkoop van de grond aan ontwikkelaars opbrengt vloeit terug in de gemeentekas. Mocht het geboden aankoopbedrag niet genoeg zijn, dan kan het gerust afgewezen worden. De gemeente heeft de grond niet hoeven aan te kopen en kan men gewoon wachten op een beter bod of betere tijden.

Krediet renovatie van Trefcentrum De Duinpan:
Bij dit onderwerp werd een discussie aangezwengeld door PvdAer Janson, dat de verbouwing van de Duinpan in deze moeilijke tijd toch wel erg veel geld gaat kosten. De PvdA zou graag zien dat de subsidie voor de St. Wassenaar die de Duinpan exploiteert, de komende jaren echt minder wordt. Hiermee hoopt de PvdA (met steun van CDA, D'66 en Groenlinks) dat er per jaar minder geld naar de Duinpan hoeft. Men wil en kan het plan niet meer tegenhouden, maar zou graag zien dat deze dure maar mooie verbouwing voor De Zilk de komende jaren minder vaste lasten met zich mee gaat brengen.

VVDer Cramer gaf als reactie dat hij met stijgende verbazing naar dit betoog luisterde, na drie jaar plannen maken gaan de andere partijen nu ineens problemen maken over de hoogte van de kosten, een hele nare discussie volgens de heer Cramer. Wethouder Knapp antwoordde dat de kosten van 1,7 miljoen die de verbouwing gaat kosten, daar al jaren voor gespaard is en dus geen extra belasting is voor de begroting en we daarom ook geen extra geld kwijt zijn. Wethouder De Haas voegde daar aan toe dat er afgesproken is dat er jaarlijks € 22.000,- minder subsidie naar De Duinpan gaat om de hoge investering van de verbouwing daardoor deels mee te financieren. Alle partijen behalve de VVD waren het er mee eens dat het item als bespreekbaar onderwerp naar de raadsvergadering moet gaan, daar wil men het nogmaals bespreken dat de jaarlijkse kosten voor de Duinpan een plafond krijgen van € 50.000,- of nog minder, dit is nu € 53.000,-. Wordt vervolgd.

 

Krediet renovatie van sportpark Wassenaar
Ook bij dit onderwerp wilde de PvdA een discussie starten of het nu wel verstandig is om in deze crisistijd zoveel geld te investeren in het nieuwbouwplan op Sportpark Wassenaar. Volgens PvdAer Janson zijn er op dit moment heel veel onzekerheden. De woningmarkt is heel slecht, er zou op dit moment geen projectontwikkelaar zijn die daar wil gaan bouwen, ook ontwikkelaar Woningstichting Padua leeft in onzekerheid bij de kabinetsplannen van dit moment. Alle partijen behalve wederom de VVD zouden graag zien dat de voorbereidingen zoals het draaien van de sportvelden en de daarbij komende kosten worden uitgesteld totdat er meer duidelijk is wie en wanneer er gebouwd kan gaan worden. Tot die tijd wordt er vermeden dat de gemeente grote financiële risico's gaat lopen bij realiseren van het plan. De verenigingen kunnen gewoon door gaan met sporten, want alles ligt er nog bruikbaar bij, volgens Janson. VVDer en Zilker De Groot vond het in felle bewoordingen geen pas om alles nu op de lange baan te schuiven voor De Zilk, er is al jaren over gepraat en de nieuwbouwplannen zijn beloofd aan de Zilkers.

Wethouder Knapp antwoordde dat de kosten van het draaien van de velden (de financiering is daar al van rond) niets met de eventuele opbrengst van woningbouw te maken hebben. De gemeente verkoopt de beschikbaar komende grond aan een ontwikkelaar en de gemeente ontvangt daar dan meteen geld van. Het risico dat er niets of over heel veel jaren pas een woning verkocht wordt is geen financieel risico voor de gemeente. Wel gaf de wethouder aan dat als de plannen uitgesteld gaan worden dat de gemeente bij een uitstel van 5 jaar, wellicht een miljoen aan gederfde inkomsten gaat kosten. Ook gaf hij aan dat we een "pleefiguur" slaan als de plannen uitgesteld gaan worden.

 

Op dat moment vroeg PvdAer Janson een schorsing van de vergadering aan bij voorzitter Gotink. Hij wilde overleg met zijn achterban. Na het interne overleg van 10 minuten kon de VVD ineens toch wel instemmen met het ingediende plan van de heer Brouwer van Groen Links. Dit voorstel houdt in dan men wil kijken wat een jaar uitstel van het plan voor financiele gevolgen heeft voor de gemeente. Met de uitkomsten van dit onderzoek door wethouder Knapp, zal ook dit een bespreekpunt worden op de raadsvergadering.

Het behandelen van de drie onderwerpen in de vergadering heeft meer dan twee uur geduurd, te lang om alles hier uitgebreid te verwoorden, u kunt de onderwerp nogmaals beluisteren en bekijken via internet.
Klik hier voor het onderwerp.
Punt 5 Egelantier
Punt 7 De Duinpan
Punt 8 Sportpark Wassenaar