Datum: 07-10-2022 - 13:51
06
feb
'13

B&W accepteert aanrijroute brandweer over de 's Gravendamseweg niet. (update 06-02-2013)

BON heeft u al eerder op de hoogte gehouden, betreffende de nieuwe KVT (Kazerne Volgorde Tabel) van de Brandweer HM (lees meer...voor meer info). Het college concludeert dat de aanwezigheid van de spoorweg-overgang bij Piet Gijs in de aanrijroute over de 's Gravendamseweg, door de brandweer van Sassenheim, een onacceptabel risico is...

De burgemeester zal bij de regionale brandweer zorgdragen voor aanpassing op korte termijn van deze tabel. Dit is besloten tijdens de wekelijkse collegevergadering van Burgemeester en Wethouders van Noordwijkerhout.

"Het boerenverstand zegt: dit moeten we niet willen." (update Brandweer 01-02-13)
In de BAM commissievergadering van afgelopen donderdag- avond in het Gemeentehuis, is het nieuwsitem (klik hier) over de KVT-rijtijden van de brandweer ruimschoots aan bod gekomen. De heer Baardscheer, districtscommandant van de Brandweer, kwam op deze avond een uitleg geven over de nieuwe KVT (Kazerne Volgorde Tabel) die per 14 januari was ingegaan. De heer Baardscheer mocht de voorzitter van de commissie (BON waarschijnlijk niet bekeken) even uitleggen wat er bij de brandweer en in Noordwijkerhout zich afspeelt. Hij refereerde aan een artikel op Blik Op Noordwijkerhout en waarbij uit de nieuwe KVT metingen zou blijken dat de brandweer uit omliggende dorpen op verschillende plekken in ons dorp sneller ter plaatse kunnen zijn dan de brandweer van Noordwijkerhout (klik hier voor het bericht 23-1-12 voor een uitleg).

De districtscommandant bood namens de brandweer de inwoners van Noordwijkerhout zijn excuses aan, voor het veel te laat aankomen van de brandweer van Sassenheim (geen volledige bezetting op de wagen) op een brandmelding van 19 januari jl. op de Pletterij van Gravendam. Hij noemde het voorval wel een incident die bij elk brandweerkorps helaas weleens voorkomt en ook niet te vermijden is. De aanwezige commissieleden konden met dat gegeven wel leven, maar hadden verder nog wel wat vragen en opmerkingen voor de heer Baardscheer.

De commissieleden hebben geen moeite met het feit dat de brandweer nu regionaal denkt, tenslotte gaat er om dat men zo snel mogelijk ergens hulp moet kunnen bieden. Waar men wel moeite mee heeft is de vraag of het nieuwe meten niet veel te star is en dat niet niet alle omstandigheden er in worden meegenomen. Hierbij gaat de brandweer uit van een gemiddelde van de aanrijtijden van het jaar 2011 en daar bleek toen dat Noordwijkerhout meer tijd (minuten) nodig had om de wagen vol te krijgen met mensen, de heer Baardscheer kon nu nog niet aangeven of dat in 2012 wellicht niet verbeterd zou zijn.

Nog een probleem vond de commissie dat het KVT-systeem niet de verschillen kan aangeven tussen de rustige en drukke tijden in het verkeer op een dag. Dan komt daarmee het probleem van een hele drukke 's Gravendamseweg om de hoek kijken. Op deze weg is het per dag geregeld filerijden en zorgt de spoorwegovergang van Piet Gijs vaak voor een oponthoud en al helemaal als de VAM-trein verschillende keren per dag (10 minuten) aan het rangeren is. De commissieleden Bilars van de VVD, Janson van de PvdA en Beugelsdijk van het CDA zijn zeer ongerust over dit verkeerselement, dat er volgens hen niet goed in meegenomen is en daarom vreest men dat het voorval van het te laat komen zoals op 19 januari jl een niet eenmalig incident zal zijn en drongen dan ook aan om aanpassingen. Maar ook het gegeven dat de nieuwe indeling de motivatie van de Noordwijkerhoutse brandweermensen niet ten goede komt baarde de commissieleden ook zorgen.

De districtscommandant gaf aan dat dit systeem op dit moment het nauwkeurigste weer geeft welk korps het snelst ter plaatse is en dat er een systeem in ontwikkeling is, maar er dus nog niet is, waarbij men wel met flexibele tijden kan werken. Tot die tijd zal men het er mee moeten doen en zal er per jaar geëvalueerd worden en kan het daarna worden aangepast aan nieuwe omstandigheden zoals nieuwe of drukkere wegen of een brandweerkorps die door omstandigheden sneller of langzamer kan uitrukken.

De commissieleden van alle partijen werden met dit gegeven er niet echt minder ongerust over en vroegen aan burgemeester Goedhart als eerst verantwoordelijke om bij de brandweer in de eerst volgende bijeenkomst met de brandweer, "serieus aan te dringen" om aanpassingen te doen in het systeem zodat de metingen niet alleen van een gemiddelde uit gaan, maar er ook serieus gekeken gaat worden naar de omstandigheden op de weg. Maar ook het gegeven dat er pas volgend jaar weer geëvalueerd zal worden duurde de commissieleden veel te lang. Janson van de PvdA gaf het aan met de woorden "Het boerenverstand zegt: dit moeten we niet willen." we mogen niet alleen maar uitgaan van kille en gemiddelde cijfertjes. Burgemeester Goedhart gaf aan daar zeker over met de brandweer mee in overleg te treden, wordt dus vervolgd.

U kunt de discussie nogmaals beluisteren, kijk bij het item menu rechts boven en dan bij mededelingen. klik hier.
Districtscommandant van de brandweer de heer Baardscheer.


Bericht 29-01-2013
(update)
Het bericht over "Het rondje Witte Kerk" van de brandweer (lees meer) heeft aardig wat los gemaakt onder de Noordwijkerhoutse gemeenschap. Heel veel reacties van bezorgde inwoners, die een hoop vraagtekens zetten bij de nieuwe KVT? Maandagavond waren Gemeenteraadsleden op bezoek bij de Brandweerkazerne op de Herenweg. Hier werd door de brandweer een oefening gehouden, met als toeschouwers de raadsleden en o.a. wethouder Bas De Haas. Op zijn twitter gaf hij aan dat men op bezoek was, klik hier voor een foto. Ook wel een mooi moment voor de raadsleden om van de vrijwilligers van de brandweer zelf te horen hoe zij tegen de nieuwe KVT (Kazerne Volgorde Tabel) aankijken.

Aanstaande donderdagavond 31 januari om 20.00 uur is er de commissievergadering van BAM en daar komen Politie en Brandweerzaken (punt 11) aan de orde, er zal vast wel iets over dit nieuwsitem op de vergadertafel komen op deze bijeenkomst.....

Bericht 23-01-2013
Brandweer Noordwijkerhout rukt alleen nog maar uit "rond de Witte Kerk".

Afgelopen zaterdagavond 19-01-2013 kwam er om 19.26 een prio-1 (hoogste) brandmelding binnen, er was een brandalarm afgegaan bij een bedrijf op industrieterrein Gravendam. De brandweer werd voor een 2de keer om 19.36 opgeroepen, naar later bleek was er nog niet genoeg bezetting op de brandweerwagen (later bleek uit Sassenheim) om bij de eerste melding te gaan rijden. Om 19.45 en dus bijna 20 minuten later nadat de melding was binnengekomen, kwam een brandweerauto aanrijden vanuit Sassenheim??

Bij navraag Brandweer Hollands Midden blijkt dat sinds kort bij brandmeldingen op bv industrieterrein Gravendam in Noordwijkerhout, de brandweer van Sassenheim wordt opgeroepen. Voor de omgeving Leeuwenhorstbos en Gooweg de brandweer van Noordwijk. De brandweer van Hillegom mag voortaan alle brandjes in De Zilk blussen en als er brand is op Tespelduyn dan is volgens Brandweer Hollands Midden de brandweer van Lisse het snelste ter plaatse.

Dit alles heeft te maken met een nieuwe indeling van het KVT (Kazerne Volgorde Tabel) gemaakt door Brandweer Hollands Midden. Uit gemiddelde metingen zou blijken dat op de eerder genoemde plaatsen in Noordwijkerhout, de brandweer uit een ander dorp sneller ter plaatse zou zijn dan de brandweer van Noordwijkerhout.

De metingen worden gebaseerd op de volgende punten:
1 > hoe snel kan men uitrukken
2 > hoe snel kan men op de plaats van melding zijn

 

 

en daar worden ook de omstandigheden die men onderweg kan tegenkomen in meegenomen. Alles bij elkaar opgeteld laten de metingen zien dat Noordwijkerhout (6.40) in vergelijking met Sassenheim (5.43) bijna 1 minuut meer tijd nodig heeft om uit te kunnen rukken en Sassenheim er ook 2 seconde sneller (niet uit ervaring) over zou doen om op de Pletterij in Gravendam van afgelopen zaterdag te komen.

Het verschil in rijtijd-kilometers is door een meting van BON: brandweer Noordwijkerhout > 2,8 km en van brandweer Sassenheim > 4 km (excl. spoorwegovergang) maar toch zou de brandweer van Sassenheim 2 seconden sneller ter plaatse zijn als de brandweer van Noordwijkerhout. Dan praten we nog niet eens over dat de spoorbomen iedere 5 minuten dicht zitten en dat het geregeld overdag file rijden is op de 's Gravendamseweg.

Bij de eerste beste melding die er dus in deze nieuwe situatie van afgelopen zaterdag op de Pletterij zich voordeed, komt de brandweer van Sassenheim (net als Noordwijkerhout bestaande uit vrijwilligers) dus na 19 minuten pas aanrijden. Natuurlijk kan dit een incident zijn maar ook in Sassenheim breken er wel eens branden uit en dan wordt het volgende korps opgeroepen. Nee niet Noordwijkerhout maar de brandweer van Noordwijk mag dan op komen draven. Is de brandweer van Noordwijk ook niet inzetbaar dan mag Noordwijkerhout zijn eigen brandje gaan blussen.

Bij alarmering op de golfbaan van Tespelduyn geldt
:
Hierbij wordt de brandweer van Lisse opgeroepen.
Brandweer Noordwijkerhout > 2,8 km
Brandweer Lisse > 6,2 km (excl. spoorwegovergang)

(update) Reactie Burgemeester Goedhart 23-01-2012.
De redactie van BON heeft om een reactie gevraagd bij burgemeester Goedhart, die de brandweer van Noordwijkerhout in zijn portefeuille heeft. De burgemeester geeft in een commentaar aan dat hij op de hoogte is van de nieuwe per 1 januari ingevoerde Kazerne Volgorde Tabel (KVT), waarbij het doel is om zo snel mogelijk een ploeg bij een brandmelding te hebben. De KVT zal jaarlijks worden bijgesteld door Brandweer Hollands Midden. Het voorval van afgelopen zaterdag zal hij met de brandweer bespreken.

Graag horen wij uw reacties over de nieuwe indeling van Brandweer Hollands Midden, u kunt uw reactie onder dit bericht achterlaten. Denkt u dat Noordwijkerhout gebaat is bij deze nieuwe indeling en komt het de veiligheid van ons dorp ten goede?