Datum: 15-08-2020 - 13:04
14
dec
'12

Meerlandenfonds bedeelt Noordwijkerhout en De Zilk goed. (update foto's)

Op vrijdag 14 december ontvingen ruim 100 goede doelen en verenigingen, waaronder uit Noordwijkerhout en De Zilk, een bijdrage uit het Meerlandenfonds. Tijdens deze feestelijke uitreiking werden cheques met een totale waarde van € 50.000 overhandigd door het bestuur...

van het Meerlandenfonds en door burgemeesters en wethouders van de verschillende gemeenten waarin De Meerlanden actief is. Men had een selectie van *50 genodigden gemaakt uit de 100 ontvangers en staan dus ook op de foto (EHBO niet aanwezig). De andere ontvangers staan wel op de lijst hieronder. Voor Noordwijkerhout en De Zilk was wethouder Bas de Haas aanwezig en hij reikte met veel plezier de volgende cheques uit aan:


*Stg. Jongerencentrum X-Out € 500,-
Aanschaf nieuw gereedschap om pand te kunnen onderhouden.

*Stg. Genootschap Oud De Zilck € 500,-
Boek uitgebracht waarin 32 huizen van 100 jaar en ouder worden beschreven, d.m.v. tekst en foto's.

*EHBO Vereniging Noordwijkerhout € 400,-
Aanschaf AED apparatuur.

*Jeugdtheatergroep Tikkie € 450,-

Intercomset voor communicatie geluids- en lichttechnici.

Stg. Platform Gehandicaptenbeleid Noordwijkerhout € 500,-
Beurs (blijf niet zitten met je handicap) organiseren voor mensen met een handicap, hun familie en geïnteresseerden.

Protestante Gemeente Noordwijkerhout en De Zilk € 100,-
Artikelen inkopen ten bate van de kerkenveiling Witte kerk. van de veilingopbrengst wordt nieuwe dakbedekking voor de kerk gekocht.

Popkoor Bloom € 125,-
Korenslagfestijn in Noordwijkerhout.

Zangkoor Elan Duin- en Bollenstreek € 400,-
Eerste lustrumviering middels theatervoorstelling in de Muze in Noordwijk.

Parkinson Vereniging afd. Zuid-Holland Noord € 400,-
Uitgaansdag voor Parkinsonpatienten.

Bewonersvereniging Puyckendam € 250,-

Maandelijkse ontspanningsmiddagen organiseren voor senioren bewoners.

Het Meerlandenfonds.

Goede doelen of (sport)verenigingen en hun leden en vrijwilligers hebben een project of activiteit kunnen aanmelden voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds. Het bestuur, dat bestaat uit de heer Hoffscholte (oud-burgemeester van Aalsmeer), burgemeester Weterings (Haarlemmermeer) en Ger de Jong (Algemeen Directeur De Meerlanden), hanteerde een aantal criteria om tot toekenning of afwijzing te komen. Zo moet er sprake zijn van een organisatie, deze organisatie dient zich zonder winstoogmerk te richten op de bevolking in het verzorgingsgebied van De Meerlanden en het fonds neemt nooit meer dan 50% van de kosten voor haar rekening. Voor goede doelen is de maximale bijdrage vastgesteld op € 2.500,= en voor (sport)verenigingen op maximaal € 1.000,=.