Datum: 20-01-2018 - 22:07

04
okt
'12

Oneigenlijk gebruik recreatiewoningen Sollasi kan binnenkort worden aangepakt.

Het bestemmingsplan Oosterduinsemeer zal binnenkort worden aangepast, dat is volgens het college nodig om een gat te dichten in het huidige plan. Met de aanpassing is het straks mogelijk om handhavend te kunnen optreden tegen oneigenlijk gebruik van de recreatiewoningen...

op Sollasi. Hierdoor wordt het mogelijk om degenen die hun recreatiewoningen door anderen laten bewonen aan te pakken. Andere situaties komen nog aan bod nadat deze bestemming is aangepast.