Datum: 02-10-2023 - 00:36
08
aug
'12

Eigenaar Nulkes verliest rechtszaak schadeclaim Bouwmeester.

De slepende kwestie rond de sluitingstijden van de horecagelegenheid De Bouwmeester is tot een einde gekomen. Eigenaar Nulkes is door de rechtbank in het ongelijk gesteld en daarom hoeft de Gemeente Noordwijkerhout geen schadevergoeding te betalen aan de eigenaar...

Persbericht Gemeente Noordwijkerhout:

De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak ‘Bouwmeester’ en de gemeente Noordwijkerhout in het gelijk gesteld.

De zaak was aangespannen door de heer P. Nulkes en betrof de weigering van het college om het bestemmingsplan ‘Centrum Noordwijkerhout 2007’ te wijzigen. Het beroep van de heer Nulkes is ongegrond verklaard. Ook is gesteld dat er geen aanleiding bestaat tot het betalen van schadevergoeding en tot het betalen van de proceskosten.

Een belangrijk deel van het verzoek van de heer Nulkes houdt in dat het grand-café, waar alcoholische dranken zullen worden verstrekt, tot 2.00 uur open kan blijven. Daaruit heeft het college, aldus de rechter, af mogen leiden dat het de bedoeling van de heer Nulkes was ook te voorzien in nachthoreca. Gelet hierop heeft het college zich op het standpunt mogen stellen dat de heer Nulkes tevens horeca van categorie h5 wil realiseren, waarbij de exploitatie niet primair is gericht op het verstrekken van maaltijden. Het college heeft volgens de rechter derhalve terecht geconcludeerd, dat niet is voldaan aan de voorwaarde voor de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid, omdat het verzoek geen betrekking heeft op horeca van maximaal categorieën h1 tot en met h4.

Gelet hierop kan volgens de rechter niet worden geoordeeld dat de weigering louter is gebaseerd op de angst van de omwonenden voor overlast. Voorts kan niet worden geoordeeld dat het college ter zake onvoldoende onderzoek heeft verricht. Van door het college ondubbelzinnig en ongeclausuleerd gedane toezeggingen dat zou worden meegewerkt aan de vorm van horeca zoals door Nulkes gewenst, is de Raad van State niet gebleken.

De uitspraak heeft tot gevolg dat het pand van de heer Nulkes valt onder het geldende bestemmingsplan ‘Centrum’ met de bestemming ‘centrumdoeleinden’. Dit kunnen zowel winkels als kantoren betreffen. Mocht de heer Nulkes er horeca in wensen, dan kan hij de gemeente verzoeken om de bestemming te wijzigen. Dit verzoek zal dan in het kader van een “daghorecavoorziening” worden beoordeeld.

 

Deel uitspraak rechtbank (klik hier voor de volledige uitspraak):
2.2.4.Een belangrijk deel van het verzoek van Nulkes houdt in dat het grand-café, waar alcoholische dranken zullen worden verstrekt, tot 02:00 uur open kan zijn. Daaruit heeft het college af mogen leiden dat het de bedoeling van Nulkes was ook te voorzien in nachthoreca. Gelet hierop heeft het college zich op het standpunt mogen stellen dat Nulkes tevens horeca van categorie h5 wil realiseren, waarbij de exploitatie niet primair is gericht op het verstrekken van maaltijden.

Het college heeft derhalve terecht geconcludeerd dat niet is voldaan aan de voorwaarde voor de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid, omdat het verzoek geen betrekking heeft op horeca van maximaal categorieën h1 tot en met h4. Gelet hierop kan niet worden geoordeeld dat de weigering louter is gebaseerd op de angst van de omwonenden voor overlast. Voorts kan niet worden geoordeeld dat het college ter zake onvoldoende onderzoek heeft verricht. Daarbij betrekt de Afdeling dat het college Nulkes in de gelegenheid heeft gesteld aan te tonen dat het bij zijn plannen gaat om horeca die past binnen de categorieën h1 tot en met h4. Van door het college ondubbelzinnig en ongeclausuleerd gedane toezeggingen dat zou worden meegewerkt aan de vorm van horeca zoals door Nulkes gewenst, is de Afdeling niet gebleken.

2.3. Het beroep is ongegrond. Gelet hierop bestaat geen aanleiding het college met toepassing van artikel 8:73 van de Awb te veroordelen tot vergoeding van schade.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin: verklaart het beroep ongegrond.