Datum: 02-10-2023 - 06:49
18
me
'17

'Een nieuw centrum rondom de Witte Kerk' terug naar de tekentafel.

In de laatste commissievergadering van Ruimte en Wonen van 12 april, werd er een 3D-presentatie gehouden met twee voorlopige ontwerpen voor een nieuw centrum rondom de Witte Kerk. De commissie RenW wilde daar graag nog een keer over praten, nadat ook de...

Monumenten- en welstandscommissie een mening gevormd zou hebben over de plannen. Het afgegeven advies door deze commissie (klik hier) werd meegenomen in de bespreking van de commissie Ruimte en Wonen van woensdagavond, waarbij het onderwerp over een nieuwe centrumvisie opnieuw ter sprake kwam.

Na de 3D-presentatie (zie het filmpje onderaan het bericht) van de twee voorlopige ontwerpen hield BON een poll, met daarin de vraag waar uw voorkeur naar uitging. In totaal gaven 689 mensen hun voorkeur aan waarbij men kon kiezen uit: Inrichting centrum variant 1 (tekening pdf), Inrichting centrum variant 2 (tekening pdf) of aangeven dat men helemaal niets wilde veranderen.

 

De uitslag was: 54 stemmen voor 'niets veranderen', variant 1 kreeg 69 stemmen en de overgrote meerderheid met 566 stemmen gaf aan variant 2 het meest te kunnen waarderen. Maar zoveel mensen, zoveel meningen...want de meeste politieke partijen hadden, bleek nu uit de commissievergadering, een voorkeur voor variant 1.

Variant 2 was voor alle partijen geen optie, dit zou het huidige geheel van de Witte Kerk met zijn hof veel te veel geweld aandoen. Maar ook variant 1 is voor de meeste partijen en de Monumenten- en welstandscommissie nog niet helemaal wat het zou moeten zijn.

Men begrijpt ook wel dat je niet iedereen altijd tevreden kan stellen, maar er moet wel voldoende draagvlak voor zijn. De partijen waren het er wel over eens dat het beste van de twee varianten en de opmerkingen die er tussentijds zijn gemaakt in een nieuw derde ontwerp gestopt moeten worden.

Het college gaat weer opnieuw met de Monumenten- en welstandscommissie en de werkgroepen om tafel en met de uitkomst daarvan mag de ingehuurde stedebouwkundige/landschapsarchitect van SAB een nieuw ontwerp maken die dan hopelijk voor alle partijen wel aanvaardbaar is.

De gehele discussie duurde iets meer dan een uur waarin meer op tafel kwam dan BON in een korte samenvatting kan weergeven, klik hier om de discussie bij punt 9 te beluisteren.


Hieronder de 3D-presentaie van variant 1 en 2.