Datum: 21-03-2023 - 11:42
13
apr
'17

3D-presentatie van 2 voorlopige ontwerpen voor een nieuw centrum rond de Witte Kerk.

Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad de nieuwe Centrumvisie en de bijbehorende projectenlijst vastgesteld. Het betreft in totaal acht projecten, die gefaseerd uitgevoerd gaan worden. Met de eerste drie projecten is inmiddels een begin gemaakt. Voor de uitvoering...

heeft de gemeenteraad een aantal kaders en spelregels aan het college meegegeven, die leidend zijn voor het proces.

De projecten waarmee is gestart zijn:

1. Herinrichting Dorpsplein (inclusief het Hof)
2. Naar een autovrij centrum
3. Onderzoek naar de mogelijkheden van een Leegstandsverordening.

Voorlopige resultaten
De bijeenkomsten met bewoners en stakeholders zijn volgens het college goed verlopen en hebben een vrij eensluidend beeld opgeleverd van wensen met betrekking tot de herinrichting van het Dorpsplein en de verkeerscirculatie hier omheen.

Dit resultaat is door het college vertaald naar twee voorlopige ontwerpen (varianten) (zie onder aan het bericht de diverse (3d) presentaties), die op 11 april in het College en op 12 april in de Commissie R+ W werden toegelicht en besproken, zonder dat daarbij al een keuze is gemaakt.

Het vervolg:
De voorontwerpen worden op 24 april voor advies voorgelegd aan de Monumenten- en welstandscommissie. Ook aan Politie en Brandweer wordt advies gevraagd. De resultaten van de bespreking in de commissie Ruimte en Wonen en de ontvangen adviezen worden verwerkt tot een definitief ontwerp, dat zal worden voorgelegd aan de Raad.

Daarbij wordt de volgende planning aangehouden:
- 11 mei: Stuurgroep
- 30 mei: College
- 21 juni: Cie. R+W (besluitvormend)
- 6 juli: Raad (besluitvormend)

Na een positief besluit van de Raad kan na de zomer worden gestart met de uitvoering van de projecten één en twee. De planning is er op gericht bij de opening van het bloemencorso in april 2018 de herinrichting van het Dorpsplein gereed te hebben. De resultaten van het onderzoek naar de Leegstandsverordening worden in de vergadering van 17 mei gepresenteerd.

* Klik hier om de presentatie in de commissievergadering van R&W nogmaals te beluisteren bij punt 5.

* Presentatie proces werkgroepen (pdf)

* Presentatie commissie Ruimte en Wonen (pdf)

 

* Inrichting centrum variant 1 (tekening pdf)

* Inrichting centrum variant 2 (tekening pdf)

 

Hieronder kunt u de 3d-presentatie bekijken met de twee voorlopige ontwerpen. Poll: waar gaat uw voorkeur naar uit? aan de linkerkant van het scherm ziet u een Poll met drie mogelijkheden daarover, variant 1 of 2 of gewoon niets veranderen. Wellicht helpt uw stem nog bij de uiteindelijke beslissing.