Datum: 25-06-2021 - 16:05

10
apr
'17

Werkzaamheden herinrichting wijk de Boekhorst tijdelijk stilgelegd.

Op donderdag 1 december gaf wethouder Martijn Bilars op de Brink het startsein voor de werkzaamheden in verband met de herinrichting wijk De Boekhorst. De werkzaamheden gaan een jaar duren en wordt in 28 fases uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan uit de herinrichting van...

straten, trottoirs en parkeervakken. De bomen zijn geïnspecteerd en de meeste worden verwijderd. In het plantseizoen worden nieuwe bomen geplant.


In juli 2014 heeft de gemeente de inwoners en de actieve wijkvereniging van wijk De Boekhorst gevraagd aan te geven hoe zij het wonen in de wijk beleven en welke wensen zij hebben bij een vernieuwing van de wijk. De resultaten hiervan zijn aan de bewoners gepresenteerd.

Vervolgens is er tijdens diverse bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de wijk overlegd over een schetsontwerp. Ook deze is gepresenteerd en op details aangepast. In mei 2016 zijn de bestektekeningen goedgekeurd en kon er eind oktober 2016 gestart worden met de werkzaamheden.

 

Werkzaamheden tijdelijk stilgelegd.
Maar de werkzaamheden zijn, nadat er al een flink aantal straten klaar zijn, bij twee straten afgelopen week plotseling stilgelegd. Navraag over het hoe en waarom kregen we van de gemeente het volgende bericht:

Het stilleggen van de werkzaamheden houdt verband met de parkeeroplossingen. Er is een enquête uitgezet onder de bewoners van de gehele wijk Boekhorst waarin zij worden gevraagd naar hun mening over de toegepaste parkeeroplossing.

Deze week worden de resultaten van de enquête bekeken en wordt gekeken of er andere wensen uitkomen. Daarna worden de werkzaamheden weer hervat. Op een andere locatie zijn de werkzaamheden conform planning aan de gang; aldus de Gemeente Noordwijkerhout.

 

Wat de eventuele gevolgen zullen zijn met de uitkomst van de enquête is nog niet bekend.

Eerste 4 foto's BON. 3 sfeerimpressies Gemeente Noordwijkerhout.