Datum: 29-03-2023 - 11:19
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

03
apr
'17

Burgemeester sluit opnieuw een woning (Zilkerbinnenweg 78 De Zilk) voor 3 maanden.

Onlangs konden we u melden dat de burgemeester van Noordwijkerhout had besloten om een woning aan de Victoriberg voor 3 maanden te sluiten wegens handel in verdovende middelen. Vandaag is er opnieuw een persbericht dat de burgemeester van Noordwijkerhout...

heeft besloten om met ingang van vrijdag 31 maart 2017 de woning aan de Zilkerbinnenweg 78 te De Zilk, voor de duur van drie maanden te sluiten. Tijdens deze periode heeft niemand toegang tot de woning. Het besluit tot sluiting is genomen omdat op deze locatie verdovende middelen zijn aangetroffen boven de norm voor eigen gebruik.

Aanleiding besluit
De politie heeft op 10 juli 2016 een onderzoek ingesteld op het adres Zilkerbinnenweg 78 te De Zilk. Zij trof in de woning aan: een niet in werking zijnde hennepkwekerij met 135 potten met aarde en wortels van hennepplanten, illegaal afgetapte stroom, acht warmtelampen, een koolstoffilter, een irrigatiesysteem en een aan- en afzuiginstallatie. Er had recentelijk een oogst plaatsgevonden.

De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester. Op basis van deze rapportage heeft de burgemeester zijn voornemen tot sluiting per brief kenbaar gemaakt aan de eigenaar en bewindvoerder van het betreffende pand. Deze hebben vervolgens gelegenheid gehad om een zienswijze in te dienen, waarna de burgemeester een besluit heeft genomen.

De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie en beschermt daarmee de openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat en heeft daarnaast tot doel een toekomstige overtreding te voorkomen . Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid.

Damoclesbeleid
Op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen wanneer in woningen verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning mag sluiten.

Het Damoclesbeleid in de gemeente Noordwijkerhout is tot stand gekomen met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen.