Datum: 29-03-2023 - 12:38
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

21
feb
'17

Burgemeester sluit voor 3 maanden woning Victoriberg 44.

De burgemeester van Noordwijkerhout heeft besloten om met ingang van maandag 20 februari 2017 de woning aan de Victoriberg 44 te Noordwijkerhout, voor de duur van drie maanden te sluiten. Tijdens deze periode heeft niemand toegang tot de woning. Het besluit tot sluiting...

is genomen omdat op deze locatie verdovende middelen zijn aangetroffen boven de norm voor eigen gebruik.

Aanleiding besluit

De politie heeft op 20 januari 2017 een onderzoek ingesteld op het adres Victoriberg 44 te Noordwijkerhout. Zij trof in de woning aan:
-  een in werking zijnde hennepkwekerij met 50 planten;
-  50 xtc pillen;
-  62 gram hasjiesj;
-  110 gram hennep;
-  1,5 liter GHB.

De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester. Op basis van deze rapportage heeft de burgemeester zijn voornemen tot sluiting per brief kenbaar gemaakt aan de huurder en eigenaar van het betreffende pand. Deze hebben vervolgens gelegenheid gehad om een zienswijze in te dienen, waarna de burgemeester een besluit heeft genomen.

De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie en beschermt daarmee de openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid.

Damoclesbeleid

Op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen wanneer in woningen verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning mag sluiten.

Het Damoclesbeleid in de gemeente Noordwijkerhout is tot stand gekomen met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen.