Datum: 17-10-2021 - 20:58
06
jan
'17

Ontmoetingscentrum Puyckendam feestelijk geopend. (foto's)

Door samen met de eerste deelnemer, mevrouw Rooijakkers, van het dagactiviteitencentrum een taart aan te snijden heeft wethouder Bert Gotink vrijdag het nieuwe ontmoetingscentrum Puyckendam geopend. In het hagelnieuwe pand aan de Pilarenlaan worden vanaf vandaag...

verschillende activiteiten georganiseerd, onder andere door Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam (SOP) en door zorgorganisatie ActiVite.

Gotink lichtte in zijn toespraak het ‘wonderlijke’ voortraject van de totstandkoming van het gebouw toe. In het verleden exploiteerde woningstichting Antonius van Padua het oude Puyckendam. Daar kwam een einde aan toen van hogerhand werd besloten dat woningstichtingen zich niet meer mochten bezighouden met activiteiten die niets met woningbouw van doen hadden.

Gotink: ‘Wij, het college, waren van mening dat het niet zo kon zijn dat een welzijnsfunctie verdwijnt omdat de regelgeving verandert. Maar tegelijkertijd ontbrak het ons wel aan de middelen om de exploitatie over te nemen en eigenlijk wilden we de exploitatie ook niet overnemen.

De behoefte moet komen uit de samenleving zelf en dan moeten inwoners zich organiseren om dat voor elkaar te krijgen.’ Met de oprichting van Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam, die aanvankelijk nog zal worden ondersteund door de  gemeente, was dit probleem opgelost. (Klik hier voor de gehele speech van de wethouder)

Dick Snel, voorzitter van Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam, was zichtbaar blij met het nieuwe pand. ‘Puyckendam was vroeger een aangelegenheid voor ouderen. Nu gaan we uit van een veel bredere opzet.

Dus voor alle leeftijden, alle gezindten, alle niet-commerciële clubs en verenigingen. We zijn daarvoor afhankelijk van de inkomsten van bar en zaalhuur en de inzet van vele vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers is er geen bestaansrecht voor Puyckendam. ’

Lita Berkhout, voorzitter Raad van Bestuur van ActiVite, lichtte toe wat er in de ruimte die ActiVite huurt zal gebeuren: ‘We hebben er bewust voor gekozen om de toegankelijkheid zo breed mogelijk te maken. Er komt hier dus geen traditioneel dagactiviteitencentrum of ontmoetingscentrum dat alleen gericht is op mensen met dementie. De doelgroep is veel breder.‘

Ook Berkhout benadrukte het belang van vrijwilligers, maar noemde tegelijkertijd wat bijdragen aan dit soort activiteiten voor mensen zelf betekent. ‘Wij geloven er oprecht in dat meedoen of meehelpen met een activiteit of bezig zijn voor elkaar heel leuk is. Het geeft voldoening en betrokkenheid, bij het dorp en bij de mensen die ondersteuning kunnen gebruiken.’

Ook de bezoekers van Puyckendam zijn enthousiast. Een mevrouw liep stralend de deur uit: ‘Ik ben hier nu voor de vierde keer, en ik moet zeggen: het kan toch niet beter!’

 

Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam (SOP)
SOP is een vrijwilligersorganisatie die diverse activiteiten in Puyckendam faciliteert. De SOP beheert de zalen en de bar en wat hier verder voor nodig is. De SOP is nauw verweven met de KBO Noordwijkerhout, die als grootste gebruiker van Puyckendam dagelijkse activiteiten zoals klaverjassen, bingo, sjoelen en biljarten organiseert. Iedereen is welkom tijdens dit soort bijeenkomsten.

ActiVite.
Zorgorganisatie ActiVite organiseert in een eigen ruimte in Puyckendam dagactiviteiten voor mensen met een begeleidings- of ondersteuningsvraag. Daarbij wordt gezocht naar samenwerkingen met andere generaties, zoals met jongerenorganisatie X-out en brede school St. Victor. Voor mantelzorgers organiseert ActiVite maandelijks een ontmoetingsmoment.

Foto's BON.