Datum: 20-09-2020 - 19:33
16
dec
'16

PvdA en D66 willen meepraten over plan reconstructie Victoriberg.

6 december jl. organiseerde de gemeente Noordwijkerhout een informatieavond over de nieuwe plannen voor de reconstructie van de Victoriberg. Het gaat over het gedeelte van de Victoriberg tussen Kerkeland en de rotonde Schulpweg (klik hier voor het item). Het gepresenteerde...

ontwerp op die avond is in samenspraak met omwonenden (klankbordgroep) gemaakt, waarbij er al eerder duidelijk werd dat er gekozen is voor een ontwerp zonder losliggend fietspad.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond stelde de heer Floor van de PvdA vragen aan het college over de gepresenteerde plannen voor de reconstructie.

Hij gaf aan dat de omwonenden misschien wel tevreden zijn maar dat volgens hem het resultaat van het plan, zeker voor het gedeelte tussen Dorpsstraat en rotonde Gooweg, op geen enkele wijze strookt met datgene wat in het 'Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan' (GVVP) is opgenomen.

Volgens hem heeft het zelfs strijdigheid oplevert en hij ziet ook nauwelijks een verbetering van de fietsveiligheid waar het uiteindelijk voor bedoeld was. Het plan is nu gepresenteerd in de sfeer van 'dit is het' en we gaan het uitvoeren, aldus de heer Floor.

De heer Floor stelde aan verantwoordelijk wethouder Bilars de volgende vragen:
*Waarom heeft u ons als raad niet geconsulteerd, gevraagd om de uitgangspunten, deelgenoot gemaakt van de voortgang van het proces, betrokken in de discussie?

*En, belangrijker, wanneer kunnen wij hier als commissie en vervolgens als raad wel ons zegje over doen? Want voor mij is dit niet wat het zou moeten zijn. En dat geldt misschien voor meer partijen en ongetwijfeld ook voor de coalitiepartner D66. Ik kan mij voorstellen dat die zich bovenmatig geschoffeerd voelt omdat hun paradepaardje Route66 als sneeuw voor de zon is verdwenen.

*Bent u bereid de plannen aan te passen en eventueel het traject over te doen als wij als commissie/raad daartoe besluiten. Dit tegen de achtergrond van de status die het plan nu heeft?

De heer van der Wal van D66 viel de heer Floor bij want het was volgens hem tenslotte één van de speerpunten van het verkiezingsprogramma van D66. Ook hij wil graag dat het terugkomt in de commissie Ruimte en Wonen, want met dit voorgestelde plan ziet hij geen grote verbeteringen voor de verkeersveiligheid.

Wethouder Bilars gaf in antwoord aan dat het volgens hem wel voldoet aan het GVVP, maar dat het onderwerp in de goede volgorde van besluitvorming alsnog behandeld zal worden in de commissie R&W.

 

De wethouder wilde niet vooruitlopen op de uitkomsten van die discussie. Want als de gemeenteraad daarna een andere mening is toegedaan dan het voorliggende plan, dan komt men op een punt dat men moet gaan afwegen wat belangrijker is 'de mening van de raad of de inbreng van de burgerparticipatie'. Dat wordt dan een interessant proces, aldus wethouder Bilars.

Foto Gemeente Noordwijkerhout.