Datum: 09-08-2022 - 01:32
27
sep
'16

Wethouder Knapp presenteert zijn laatste begroting 'Noordwijkerhout staat er financieel goed voor'.

Het college van B&W heeft dinsdag de begroting voor 2017 van de gemeente Noordwijkerhout gepresenteerd, wethouder Knapp en de andere leden van het college gaven op deze morgen een toelichting aan de pers. Het bleek achteraf ook meteen 'het laatste kunstje' van wethouder Knapp....

van financiën te zijn, want aan het eind van het persgesprek kondigde hij om persoonlijke redenen zijn vertrek aan. Gelukkig voor de wethouder, het college en voor Noordwijkerhout, kon hij (voor hem de laatste keer) meedelen dat Noordwijkerhout er financieel goed voor staat.

Het college verwacht ook in de meerjarenraming t/m 2020 een sluitende begroting te hebben. Deze begroting is opgesteld op basis van het coalitieakkoord 2014-2018 en de Voorjaarsnota 2016. Daarnaast is in de ramingen onder andere rekening gehouden met de gevolgen van de meicirculaire 2016. Deze circulaire wordt een paar keer per jaar uitgegeven door het Rijk en dan kan het zijn dat de gemeente door bijvoorbeeld bezuinigingen vanuit Rijk de begroting tussentijds moet aanpassen.

Conform het coalitieakkoord 2014-2018 stijgen volgens het college de tarieven van de onroerende zaakbelastingen, de hondenbelasting en de precariobelasting op woonschepen in 2017 met de inflatiecorrectie van 1,40 %. De tarieven voor de toeristenbelasting, forensenbelasting en overige tarieven precariobelasting stijgen conform de meerjarenbegroting 2014-2018 met 2% en de inflatiecorrectie van 1,35%.

In 2017 laat de begroting een positief saldo zien van € 82.000,- en deze loopt op tot € 132.000,- in 2020. Het overschot in 2017 zal voorlopig toegevoegd worden aan de algemene reserves, tot dat de gevolgen bekend zijn van de reeds ontvangen september-circulaire. Zo op het eerste oog ziet die er niet ongunstig uit voor de gemeente, aldus wethouder Knapp. De gemeenteraad zal daarna moeten beslissen wat er met het eventuele overschot gedaan zal worden.

In de begroting is nog geen rekening gehouden met onder meer de uitbreiding van de leslokalen voor het Teylingen College Leeuwenhorst. Tijdens de komende Gemeenteraadsvergadering van donderdag zal de wethouder het plan, wat samen met de school is gemaakt, voorleggen aan de gemeenteraad.

Wat ook nog niet in de begroting voorkomt zijn de financiële gevolgen van een nieuw Sportpark de Boekhorst/Schelft en een verbouwd Pesthuis met aanbouw. Maar volgens het college staan er goede plannen op papier en verwacht men er financieel ook wel uit te komen. Wat de plannen zijn en hoe dat financieel opgelost gaat worden, wil het college de komende tijd eerst met de gemeenteraad bespreken.

Omdat de begroting van de gemeente een heel boekwerk van droge stof is, heeft het college opnieuw een 'de begroting in één oogopslag' formulier vervaardigd, zodat een ieder de inkomsten en uitgaven voor 2017 op een toegankelijke manier kan bekijken.

Eind oktober zal de begroting door de verschillende commissies behandeld gaan worden en 10 november beslist de Gemeenteraad er uiteindelijk over. U kunt de gehele begroting nu al op de website van de gemeente bekijken, klik hier.

De begroting in één oogopslag. (
klik op de foto voor een vergroting)