Datum: 05-12-2021 - 00:27

   

01
jul
'16

Weer veilig zwemmen in Oosterduinse Meer na proef met waterstofperoxide.

Het aantal blauwalgen in het Oosterduinse Meer is spectaculair afgenomen na een proef met waterstofperoxide. Voor de proef kwam blauwalg in hoge dichtheden voor. Na de proef is dit met bijna 99% afgenomen. Resultaat is dat de provincie het negatieve zwemadvies...

deze week heeft ingetrokken. Het is weer veilig zwemmen in de plas. Nu het zomerse zwemweer nog.

Op 16 juni startte het hoogheemraadschap van Rijnland een proef in het Oosterduinse Meer. Sterk verdunde waterstofperoxide werd aan het water toegevoegd om blauwalg tegen te gaan. En met succes. De blauwalgen zijn bijna geheel verdwenen.

Blauwalgen zijn bacteriën die van nature thuishoren in oppervlaktewater. Bij grote hoeveelheden kunnen ze een drijflaag vormen en giftige stoffen produceren. De hoeveelheid blauwalg in de plas is op dit moment zo klein, dat het niet schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier.

Onderzoek naar bestrijding blauwalg

De verwachting is dat het effect van de behandeling vijf tot zes weken aanhoudt. Rijnland blijft de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten houden. Mogelijk is later in het zwemseizoen een tweede behandeling nodig. De proef maakt deel uit van een vierjarig onderzoek.

Een belangrijk aspect in het onderzoek is om het effect van de behandeling langer te laten aanhouden. Meer informatie: www.rijnland.net/oosterduinsemeer. In de Klinkenbergerplas staat eenzelfde behandeling later dit jaar gepland.

Samenwerking en afstemming
De proef in is een samenwerking tussen Rijnland en Universiteit van Amsterdam, Arcadis, Kemira, Waternet, STOWA, gemeenten Noordwijkerhout en Oegstgeest en de provincie Zuid-Holland. Financiering komt van Stichting Toegepaste Wetenschap. De aanpak is afgestemd met Omgevingsdienst Midden-Holland, die in de plas de zwemwatertaak uitvoert voor provincie Zuid-Holland.

Waterstofperoxide alleen schadelijk voor blauwalg
De concentratie waterstofperoxide die aan de plas is toegevoegd, is zo laag dat er geen risico bestaat voor de gezondheid van mens, dier en plant. Alleen blauwalgen zijn er gevoelig voor en sterven af. Waterstofperoxide breekt binnen ongeveer één tot twee dagen volledig af tot water en zuurstof. Dus ook in het milieu blijft niets van de stof over.

Veilig zwemmen
Blauwalgen zorgen jaarlijks voor veel overlast voor zwemmers en recreanten. Bij grote hoeveelheden en de juiste omstandigheden (zoals hoge temperaturen en weinig stroming in het water) kunnen ze stinkende drijflagen vormen en giftige stoffen produceren.

Zwemmers en watersporters kunnen ziek worden wanneer ze met zo’n drijflaag in aanraking komen. Ook honden zijn er gevoelig voor. Op www.zwemwater.nl staan de meest actuele gegevens over de waterkwaliteit en is te zien waar met een gerust hart een duik genomen kan worden. Meer informatie over blauwalg: www.rijnland.net/blauwalg.

Tekst Gemeente Noordwijkerhout - Foto BON