Datum: 27-10-2021 - 00:05
16
jun
'16

Proef bestrijding van blauwalg in Oosterduinse meer van start gegaan. (foto's)

Vandaag donderdag 16 juni is het Hoogheemraadschap van Rijnland een proef gestart met de bestrijding van de blauwalg in het Oosterduinse Meer. Met sterk verdunde waterstof- peroxide wordt de vervelende alg te lijf gegaan. Op meerdere plekken in Nederland zijn al op een...

zelfde wijze blauwalgen met succes bestreden.

Door de vorming van blauwalgen is de waterkwaliteit in het meer niet altijd even goed. Daardoor geldt vaak een zwemwaarschuwing of negatief zwemadvies. Om de kans op een probleemloos zwemseizoen te vergroten, wordt de proef met waterstofperoxide ingezet.

Boot met injectiearmen
De proef is vandaag onder de juiste weersomstandigheden van start gegaan. Injectiearmen op een speciaal daarvoor ontworpen boot voegen de waterstofperoxide aan het water toe. De behandeling duurt na alle waarschijnlijkheid één dag.

Tijdens de behandeling en de dag erna is de plas gesloten en zwemmen is dan niet toegestaan (er staan waarschuwingsborden). Tijdens de proef houdt Rijnland de waterkwaliteit en het effect van de behandeling nauwlettend in de gaten. Mogelijk is later in het zwemseizoen toch nog een tweede behandeling nodig.

Samenwerking en afstemming
De proef is een samenwerking tussen Rijnland en Universiteit van Amsterdam, Arcadis, Kemira, Waternet, STOWA, gemeente Noordwijkerhout en de provincie Zuid-Holland. De aanpak is afgestemd met Omgevingsdienst Midden-Holland, die de zwemwatertaak uitvoert voor provincie Zuid-Holland.

Geen risico voor gezondheid
Waterstofperoxide doodt in zeer lage concentraties specifiek blauwalgen. Blauwalgen missen een stof waarmee ze waterstofperoxide kunnen afbreken. Andere algen hebben deze stof wel en zijn daardoor ongevoelig voor de peroxide.

De concentratie waterstofperoxide die aan de plassen wordt toegevoegd, is zo laag dat er geen risico bestaat voor de gezondheid van mens en dier. De peroxide breekt binnen ongeveer één tot twee dagen volledig af tot water en zuurstof. Dus ook in het milieu blijft niets van de stof over.

Ziek van de blauwalg
Blauwalgen zorgen jaarlijks voor veel overlast voor zwemmers en recreanten. Ze kunnen een drijflaag vormen en giftige stoffen produceren. Zwemmers en watersporters kunnen ziek worden wanneer ze hiermee in aanraking komen.

Ook honden zijn er gevoelig voor. Als een drijflaag gaat rotten, kan dit voor stankoverlast zorgen. Op www.zwemwater.nl staan de meest actuele gegevens over de waterkwaliteit en is te zien waar met een gerust hart een duik genomen kan worden.

Meer informatie
Voor meer informatie over blauwalg kunt u kijken op www.rijnland.net/blauwalg en voor informatie over zwemwaterkwaliteit op www.rijnland.net/zwemwater. Meer informatie over het Oosterduinse meer staat op www.rijnland.net/oosterduinsemeer.

Foto's BON