Datum: 04-06-2020 - 07:26

Hoe ist? Ja bèst! 'Passie'.

Dorpsgenoot 'Ruud' schrijft met regelmaat een column op BON met 'Een blik met een knipoog op het dagelijkse leven in Noordwijkerhout'. De al eerder verschenen columns kunt u teruglezen aan de linkerkant van het scherm bij uitgelicht. Vandaag weer een nieuwe: Hoe ist? Ja bèst!....

Hoe ist? Ja bèst! Een blik met een knipoog op het dagelijkse leven in Noordwijkerhout!

Hoe ist? Ja bèst!  'Passie'.
De dag maakt langzaam plaats voor de avond. Het licht wordt milder en om deze tijd van het jaar daalt de temperatuur langzaam naar frissere waarden. Over de dampende borden met het net gereserveerde avondeten kijken we naar de bonte stoet wandelaars die vrolijk kwetterend ons huis passeert.

Ik realiseer me dat een evenement als de Avondvierdaagse alleen maar kan bestaan wanneer enthousiaste vrijwilligers onbaatzuchtig hun tijd en inzet beschikbaar stellen. Dit soort mensen zijn schaars en moeten gekoesterd worden, want zij houden met veel passie tradities op deze manier in ere.

Zo is het ook met nieuwe evenementen. Door de grote belangstelling en indrukwekkende optredens worden ze vanzelf een traditie. Zeg nou zelf: zitten we niet alweer te wachten op een nieuwe Passie uitvoering? Op de dag dat de DVD van Passie II uitkomt, lig ik de nacht er voor in m’n slaapzak voor de winkel. Dit wordt een collectors item!

Een andere passie is die van gemeente ambtenaren die hun dagen doorbrengen om hun kapdrang te voeden. Kapdrang staat nog niet in enig woordenboek, maar mijn passie is om het er snel in te krijgen. Ik zou het als volgt omschrijven.

“Kapdrang is een onbeheersbare drift om zoveel mogelijk bomen uit het landschap te kappen of te scalperen. De boom irriteert de kapdwangmatige mateloos en hij zal er alles aan doen om zijn onbeheersbare behoefte naar kaalslag te bevredigen.”

Na de Dorpsringweg en de Schulpweg zijn nu de kennelijk bomen op Sancta Maria aan de beurt. 437, ja ik zal het uitschrijven: vierhonderdenzevenendertig bomen dreigen het slachtoffer te worden van gemeentelijke kapdwangmatigen. Het idee alleen al zal ze waarschijnlijk een enorme genots explosie geven.

Ik stel voor dat al diegenen die zich bezighouden met de gemeentelijk kaalslag, zich aanmelden als vrijwilliger bij de organisatie van onze Avondvierdaagse. Dan blijft deze traditie tenminste in stand en kunnen de bomen rustig toekijken wanneer wandelaars de verkoelende schaduw van hun trotse tooi opzoeken.  

Dit lijkt me een beter alternatief dan dat we binnenkort met de Gemeentegids een DVD meegeleverd krijgen waarop we ons historisch groen en de jaargangen van de Avondvierdaagse nog eens kunnen bewonderen.

Hoe is het? Ja bést! Ik ben gepassioneerd!

RUUD