Datum: 11-08-2020 - 02:52
07
apr
'16

Basisschool CBS De Optimist wordt opgeheven, kinderen naar de Regenboogschool.

Per 1 augustus 2016 zal de locatie De Optimist, die nu onder de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs (PCPO-DB) valt, worden opgeheven. De Optimist is een kleine school, gevestigd aan Duin en Dal te Noordwijkerhout. Deze school is ontstaan na het sluiten van de Ireneschool...

en is indertijd (2014) gestart met een gering aantal leerlingen en een enthousiast team. Helaas is het leerlingaantal niet voldoende gegroeid, de laatste jaren, waardoor opheffing nu onvermijdelijk is. Als PCPO deze school met 29 leerlingen nog in stand houdt, dan brengt dat te hoge kosten met zich mee. (Redactie: zie een eerder persbericht over financiële problemen bij PCPO)

Er zijn de afgelopen maanden door PCPO-DB gesprekken gevoerd over de verdere aanpak hiervan. Gezocht is naar een manier die voor leerlingen en hun ouders het meest plezierig is. PCPO is tot overeenstemming gekomen met het OBODB voor overname van de leerlingen van De Optimist.

Inmiddels is vastgesteld dat leerlingen vanaf 1 augustus 2016 een plekje krijgen op de Openbare Jenaplanschool De Regenboog aan de Ambachtsweg te Noordwijkerhout.

De leerlingen en ouders hebben inmiddels kennisgemaakt op de school.

Tekst PCPO Duin- en Bollenstreek - Foto BON