Datum: 01-07-2022 - 00:25

Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op de actiepagina, klik hier.

18
mrt
'16

Een avond vol (e)moties in het gemeentehuis.

De gemeenteraadsvergadering op donderdagavond had een slechte start en gaf meteen al enige emotie bij de luisteraars die de vergadering vanachter de computer thuis wilden volgen. De apparatuur van de webcast had het begeven en dat gaf dan weer emotie bij de bode...

die dat probeerde op te lossen maar het niet voor elkaar kreeg. Ook de redactie van BON kon daardoor de vergadering niet volgen en pakte snel de fiets om de vergadering dan maar live bij te wonen in het gemeentehuis.

Ondertussen werd door BON het vragenhalfuurtje en de mededelingen gemist en kunnen we de vergadering vandaag ook (nog) niet terugluisteren. De redactie kwam binnen bij punt 10 en dat was bij het nu al met veel emoties omgeven onderwerp 'sportpark De Boekhorst en De Schelft'.

Hierbij werden gelijk al de eerste drie van de zes moties van de avond ingediend, u kunt het verslag teruglezen bij een eerder nieuwsitem. Ook bij de bespreking hiervan kwamen er (politieke) emoties naar boven. Vooral het erbij halen door de coalitie van standpunten, die er volgens NZLokaal niet instonden en ook helemaal niet bedoeld werden bij de ingediende moties, vierde hoogtij.

Er volgde daarna die avond nog drie ingediende moties, twee door NZLokaal en eentje door D66. NZLokaal diende een motie van 'afkeuring van communicatie' in en een motie van 'treurnis bomenbeleid' deze titels geven opnieuw enige emoties over de onderwerpen weer.

De motie van afkeuring voorgesteld door NZLokaal ging over de communicatie door het college rondom de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Schippersvaartweg, klik hier voor de motie.

De motie van treurnis had betrekking op de niet juiste informatie die door wethouder Knapp werd gegeven over de bomenkap langs de Schulpweg, klik hier voor de motie.

Beide moties werden alleen door de oppositiepartijen NZLokaal en GroenLinks gesteund. Volgens de andere partijen was er al genoeg over gesproken in de commissievergaderingen en had wethouder Knapp er zelfs een excuusbrief uit laten gaan wat betreft de bomenkap op de Schulpweg en wilden ze het daarom daarbij laten.

De zesde motie die werd ingediend, dit keer door D66, had gezien de vijf eerder ingediende moties een emotioneel eind, want de motie (wel soms met enige kritische noot) werd zowaar door alle partijen gesteund.

Het betrof hier een motie met betrekking tot de toelatingscriteria van nieuwe leerlingen op het Teylingen College Leeuwenhorst. Op verzoek van de gemeente Noordwijkerhout is in verband met de schoolcapaciteit, het maximale aantal brugklassers dat komend schooljaar op het Teylingen College terecht kan op 260 gesteld.

Het zinde D66 in de motie niet dat de overkoepelende Stichting Fioretti-Teylingen daarbij toelatingscriteria hanteert waarin geen rekening wordt gehouden met geografische factoren, waardoor het mogelijk is dat leerlingen uit Noordwijkerhout niet en leerlingen uit bijvoorbeeld Katwijk of Sassenheim wel toegelaten worden.

Volgens de partij hanteert de Stichting Fioretti-Teylingen op haar locatie in Hillegom wel toelatingscriteria waarbij leerlingen uit Hillegom en Lisse wel gegarandeerd geplaatst worden.

Het kan volgens D66 niet zo zijn dat leerlingen uit Noordwijkerhoutse leerlingen niet in Leeuwenhorst terecht kunnen, want de kosten van het schoolgebouw en de latere uitbreidingen van voorzieningen zoals de theaterlokalen zijn wel betaald door de Noordwijkerhoutse belastingbetaler.

Deze door alle partijen gesteunde motie zal door wethouder Gotink worden meegenomen in een overleg met het bestuur van Stichting Fioretti-Teylingen, teneinde hen te bewegen (het is namelijk geen bevoegdheid van de gemeente) de toelatingscriteria aan te passen, zodanig dat in ieder geval leerlingen uit de gemeente Noordwijkerhout gegarandeerd geplaatst gaan worden.

Reactie Leeuwenhorst-rector Cees Slats in het Leidsch Dagblad:
Volgens Leeuwenhorst-rector Cees Slats wil zijn school geen geografische criteria hanteren bij het uitloten omdat dat ongewenste effecten kan hebben en lang niet altijd logisch uitpakt. ,,Een kind dat op een paar meter van de school in Noordwijk woont zou er dan niet terecht kunnen en een kind uit het verre De Zilk wel. Is dat dan wel redelijk? Wij trekken vooral leerlingen uit Noordwijkerhout, Noordwijk en Voorhout en het lijkt ons niet verstandig om bij die tafel met drie poten er één onder vandaan te schoppen.’’

Volgens Slats garandeert ook Fioretti Hillegom niet dat kinderen uit Hillegom en Lisse er terecht kunnen. ,,Er is daar wel een systeem met cirkels rond de school en bij teveel aanmelding voor bepaalde afdelingen van het vmbo worden kinderen uit de buitenste cirkels als eerste uitgeloot. Maar dat garandeert niets voor kinderen die in Hillegom en Lisse wonen. Als er heel veel aanmeldingen voor een afdeling zijn, kunnen ook aanmelders uit die plaatsen buiten de boot vallen.’’

Dat ’de Noordwijkerhoutse belastingbetaler de school betaalt’ zoals D66 zegt, is volgens Slats eveneens onjuist. ,,Zoals dat bij voorgezet onderwijs gaat, krijgt Noordwijkerhout per leerling die in het dorp naar school gaat geld van het rijk. Van dat geld wordt een school gebouwd en in stand gehouden. Dat verhaal ligt dus een stuk genuanceerder.’’

Overigens denkt Slats dat het aantal uitlotingen uiteindelijk minimaal zal zijn. ,,De aankondiging dat we mogelijk zouden gaan uitloten als er te veel leerlingen zouden worden aangemeld, heeft al effect gehad.’’

Foto's BON.