Datum: 26-11-2022 - 19:43
Black Friday acties en aanbiedingen met (weekend)voordeel 
op de BON-actiepagina, klik hier.

 

17
mrt
'16

Bedrijven reageren positief op BIZ-plan 'actieve camerabeveiliging' op Gravendam.

Eind januari 2016 heeft de politiek al aangegeven dat men wil meewerken aan het plan van de Ondernemers Vereniging Gravendam (OVG) voor het realiseren van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op het bedrijvenpark Gravendam. Dit om het plaatsen van cameratoezicht...

te realiseren en daarmee de veiligheid op het industrieterrein te kunnen vergroten. De gemeenteraad moet dan wel met dit voorstel instemmen, omdat men een verordening moet vaststellen waarin het cameratoezicht wordt geregeld en dat wil de politiek blijkt uit de vergadering van januari graag doen.

De gemeente dient dan een formele draagvlakmeting te organiseren en moet men een verordening opstellen, die het innen van de verplichte bijdrage van alle bedrijven op Gravendam aan de BIZ via de WOZ mogelijk moet maken.

De opbrengst hiervan zal als geoormerkte subsidie aan de OVG teruggegeven worden en daarmee kunnen zij de kosten van de aanschaf en onderhoud voor actieve camerabeveiliging op het terrein gezamenlijk dragen.

Afgelopen dinsdagavond werd er voor alle op het terrein aanwezige bedrijven en pandeigenaren door het bestuur van de OVG, een informatiebijeenkomst georganiseerd in de Kookerij op de Walserij op Gravendam.

Presentator Iwan Hulsebosch kondigde de volgende sprekers aan, OVG-voorzitter Frank Timmers, wethouder Henri De Jong namens de gemeente Noordwijkerhout, Ben Aartman namens de installatiebedrijven, Arie Heijndijk van Secman-meldkamer, wijkagent Hotze Scheringa Politie en Raissa Koppenrol namens Bizone - Parkrust.

Alle insprekers gaven een goede uitleg over hoe alles inclusief de kosten voor de bedrijven in elkaar steekt en spraken enthousiast over het realiseren van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op Gravendam. Na het stellen van vragen door de aanwezigen en de beantwoording daarvan, werd er een eerste vrijblijvende vraag gesteld wie er van de ondernemers enthousiast was geworden over het plan.

Een grote meerderheid van de aanwezigen was nu al positief over het plan, maar het echte stemmen zal pas op een later tijdstip gaan plaatsvinden en krijgt ieder bedrijf de mogelijkheid om voor of tegen te stemmen. Op dit moment zijn er 184 pandeigenaren en zijn er 250 eenheden waar een bedrijf in gevestigd kan zijn.

Er staan op dit moment nog 34 eenheden leeg en ongeveer de helft van de ondernemers is lid van de OVG, maar de bijdragen (afhankelijk van de WOZ-waarde van het bedrijf) aan de BIZ-organisatie zullen wel door alle bedrijven betaald moeten gaan worden.

Na goedkeuring van de gemeenteraad, dient volgens de wet tweederde van 50% van alle aanwezige bedrijven op het terrein voor het plan te stemmen. Uiteindelijk hoopt het OVG-bestuur, politiek en de politie dat een meerderheid van de bedrijven voor het plan zal gaan stemmen en dan verwacht men op 1 januari 2017 operationeel te kunnen zijn.

Foto's BON